Collage

Páginas: 2 (273 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2011
DODATKOVÉ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 PRO OPERAČNÍ SYSTÉM MICROSOFT WINDOWS
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE PRO OPERAČNÍ SYSTÉMMICROSOFT WINDOWS
A PŘIDRUŽENÉ JAZYKOVÉ SADY
Licenci k tomuto dodatku vám poskytuje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Máte-li licenci kužití operačního systému Microsoft Windows (pro nějž je tento dodatek určen) („software“), smíte tento dodatek užívat. Tento dodatek nesmíte užívat, pokud licenci k softwaru nemáte. Kopii tohoto dodatkusmíte užívat s každou platně licencovanou kopií softwaru.
Následující licenční podmínky popisují další podmínky užívání pro tento dodatek. Na vaše užívání tohoto dodatku se vztahují tyto podmínkya licenční podmínky pro software. V případě konfliktu platí tyto dodatkové licenční podmínky.
Použitím dodatku přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, dodatek nepoužívejte.
Dodržíte-li tytolicenční podmínky, máte následující práva.
1. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY PRO DODATEK. Společnost Microsoft poskytuje služby technické podpory pro tento software, jak je popsáno na adresewww.support.microsoft.com/common/international.aspx.
2. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET FRAMEWORK TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více komponent rozhraní .NET Framework („Komponenty .NET“). Smíteprovádět interní testování těchto komponent typovou úlohou.  Výsledky testování těchto komponent typovou úlohou smíte zveřejnit, je však nutné dodržet podmínky stanovené na adresego.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít se společností Microsoft, platí, že pokud zpřístupníte takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoftprávo zpřístupnit výsledky testu typovou úlohou, které provede na vašich produktech konkurujících příslušné komponentě .NET, za předpokladu, že budou taktéž dodrženy podmínky stanovené na adrese...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • que es un collage
  • Collage
  • El collage
  • Collage
  • Collage
  • Que es un Collage
  • collage
  • collage

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS