Com fer un pla d'emplesa

Páginas: 22 (5351 palabras) Publicado: 27 de agosto de 2010
GUIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMPRESA

Per a informar-te’n, truca al

o connecta’t a

http://www.gentcat.net/treballiindustria

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ EL PLA D’EMPRESA Resum Persona emprenedora o equip fundador Pla de màrqueting Pla de producció o d’operacions Pla d’organització Pla jurídic-fiscal Pla econòmic-financer Annexes

2 4 4 4 5 8 12 13 14 22Copyright Departament de Treball i Indústria Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació Servei de Creació d’Empreses Direcció: Lluís Rodríguez Salgado Coordinació Tècnica: David Urbano i Pulido B-38422-2006

2 INTRODUCCIÓ
ESTRUCTURA I REDACCIÓ El PLA D’EMPRESA es pot estructurar en els següents apartats:

3

QUÈ ÉS EL PLA D’EMPRESA?
El PLA D’EMPRESA és un documentescrit en què s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.

Resum Persona emprenedora o equip fundador Pla de Màrqueting Pla de producció o d’operacions Pla d’organització Pla jurídic-fiscal Pla econòmic-financer Annexes

RELLEVÀNCIA ElPLA D’EMPRESA serà de gran utilitat tant internament per a la persona emprenedora o equip fundador: — Ajudarà a ordenar idees. — Servirà per planificar i pensar anticipadament en el nou negoci, per preveure on poden sorgir els problemes i tenir preparades alternatives. — Servirà per tenir una visió global del projecte i de guia per a cada fase del procés de creació. — Pot ser un instrumentd’autoavaluació. Com externament: — Per poder defensar el projecte davant els altres: per obtenir finançament, convèncer inversors, aconseguir condicions més favorables amb proveïdors, atraure personal clau, establir acords i aliances, etc. A més a més: — Redueix considerablement el risc de fracàs. — És una eina de formació. — Permet determinar quines són les oportunitats de negoci i els mercats d’interèsmés prometedors per a l’empresa. — Crea consciència dels obstacles que s’han de superar. — Crea un marc de comunicació i venda. — Permet analitzar els costos i rendibilitat.

Cal destacar que cada PLA D’EMPRESA serà diferent ja que reflexa les característiques específiques de projectes empresarials concrets. En cada cas es posarà més èmfasi en els aspectes més rellevants del projecte empresarialque s’estigui desenvolupant. Quant a la redacció del PLA D’EMPRESA, cal que el document sigui breu, concís i realista, tot expressant de forma clara i ben estructurada els continguts. Generalment s’aconsella que el total de pàgines (inclosos annexes) no superi les 40. El PLA hauria d’estar elaborat per tots els socis o promotors del projecte amb la intenció d’implicar-los en el llançament idesenvolupament de l’empresa. COM PRESENTAR-LO A l’hora de presentar el PLA D’EMPRESA per escrit serà necessari fer-ho: — De forma neta i clara: el pla d’empresa és com la targeta de visita de la persona emprenedora o equip fundador. — Amb informació de qualitat: dades actuals, reals i contrastades, sense excessives opinions personals ni cofoisme. — De forma breu, amb paràgrafs curts i de fàcil lectura. —Ben estructurat, clar i directe. — Acompanyat de color, fotografies i gràfics (però sense excedir-se).

4 EL PLA D’EMPRESA 1. RESUM
És recomanable començar el PLA D’EMPRESA amb un breu resum de dues o tres pàgines en el qual es destaquin els aspectes més rellevants del projecte de la nova empresa. Segurament la lectura posterior vindrà condicionada per la qualitat i veracitat del resum.Aquest resum hauria d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el nostre producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També es donarà alguna informació rellevant sobre la persona emprenedora o equip fundador. Cal dir però, que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ferida Como
  • Com fer un comentari de text
  • Protocol De Com Fer Un Llit
  • Com Fer Una Resenya
  • Com Fer Un Comentari De Text
  • Com Fer Una Pràctica De Laboratori
  • Com Fer Un Assaig
  • Com fer un projecte de recerca.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS