Comentari De Text "La Camperola Llatina" De Josep Carner

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE TEXT JOSEP CARNER DEL POEMA LA CAMPEROLA LLATINA

El poema La camperola llatina de Josep Carner pertany al llibre del Verger de les galanies (1911). Aquest poema el trobem a la primeraetapa de l’autor i el moviment literari de l’època era el noucentisme. Per primer cop Carner publica un llibre de poemes amorosos, un breviari d’amor i cortesia. El gènere literari és la poesia i elsubgènere la lírica.

Aquest poema consta de quatre estrofes. Per tant és un sonet que consta de dos quartets, les dues primeres estrofes formades per quatre versos i dos tercets, les dues últimesestrofes formades per tres versos. Tots els versos del poema tenen deu síl·labes o sigui que són versos decasíl·labs d’art major amb cesura a la quarta síl·laba. La rima és consonant segons el següentesquema: ABAB, ABAB, CCD, EED i en els quartets hi trobem una rima encadenada. Combina les rimes femenines i masculines seguint el mateix esquema d’abans. I en els tercets utilitza dos rimesfemenines i l’última masculina.

El tema del poema són les arrels clàssiques de la Catalunya ideal que els noucentistes tenien com a projecte. En aquest poema, l’autor fa una idealització del camp iutilitza la figura d’una camperola llatina que està totalment idealitzada, llavors Carner la representa com si fos una reina i una deessa.

El primer quartet presenta a una noia idealitzada i la comparaamb una reina que és coronada pel sol, que té una certa dignitat encara que vagi amb una roba feta pols. El segon quartet presenta la descripció sensual de la camperola i es centra principalment enels seus llavis, el seu pit i la seva cintura. El primer tercet simbolitza el gest de sembrar ja que simbolitza el començament del nou projecte dels noucentistes i el compara amb el gest que fan lesreines de donar almoina als pobres. I el segon tercet presenta a la noia com una deessa que li vetlla el gest.

En el poema apareixen diverses figures retòriques com per exemple el paral·lelisme a la...
tracking img