Comentari text humanistic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (625 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DEL TEXT HUMANÍSTIC
(pàgina 117)
Aspectes contextuals i socioculturals
Invitació a la sociologia és un llibre publicat per primera vegada al 1963, per Peter Ludwig Berger un teòlegluterà i sociòleg, que va néixer al 1929 en Trieste, Itàlia, però que va ser criat en Viena i va emigrar cap als Estats Units poc desprès de la segona Guerra Mundial. Es molt conegut, sobre tot, per laseva obra La construcció social de la realitat. Mitjançant aquest llibre d’Invitació a la sociologia l’autor vol enfocar la pregunta de l’engany i l’autoengany des de diversos punts de vista per tald’apropar-nos a la realitat.

Aspectes textuals

Es tracta d’un text de gènere assagístic, ja que es fa una reflexió i una interpretació de la condició humana i del món, a partir dels propisconeixements i de la experiència i, pel que fa a la tipologia textual, presenta un caràcter heterogeni, i predominen seqüencies expositives, argumentatives, instructives i explicatives. L’autor faintroduccions al text com ara ( digueu-me instint, si us està bé la parauleta) per apropar-se més al lector i fer més fàcil la lectura, també introdueix el pensament de l’animal com ara (Atrapa’l! Menja-te’l!Cruspeix-te’l) fent referencia als desitjos que té l’animal. Es doncs, un text didàctic i persuasiu.
Respecte a l’estructura es pot dividir en dos parts: la primera en la qual es parla de què esuna institució (des del principi fins a >) i la segona, la implicació de la Societat en el comportament humà (des de > fins al final). Ambdues segueixen les tres estructures més habituals: a) unaintroducció per centrar el tema (primer es fa per mitjà de la menció d’un concepte en concret, i en segona part donant la definició d’aquest i comparant-la amb altres autors relacionats); b) eldesenvolupament, es submergeix més sobre el tema que es tracta ( en primer lloc es dona una explicació del concepte que es vol fer entendre i en segon lloc es donen exemple per complementar l’explicació, per...
tracking img