Comentari tot l'enyor de demà (salvat papasseit)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (440 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Forma:

Al poema ens trobem repetides vegades amb l'ús de versos trencats. Hi predominen els hexasíl·labs tot i que hi podem trobar versos de tots els tamanys, des de bisíl·labs fins a alexandrins.Els versos estan disposats sense comes ni punts, de manera que fan que el lector posi més atenció i èmfasi en alguns punts del poema que l'autor vol remarcar.

Mètrica:

Aquest poema escaracteritza per ser de rima lliure, es a dir, que no segueix cap tipus de pauta respecte a les terminacions dels versos. Aquesta és una tècnica innovadora per a l'època que fa que el poema es converteixien una sèrie d'afirmacions o sentències que acaben de manera sobtada i arbitrària. Aquest sistema destrueix quasi totalment el prototip de poema al que estem acostumats, trencant amb el que éstradicional.

Figures retòriques:

Durant tota la lectura del poema ens trobem amb la figura literària anomenada polisíndeton; es tracta d'usar més conjuncions de les necessàries; com ara la conjunció“i”, que podem trobar repetides vegades al principi de cada element en la gran enumeració de la que consta el poema.

Al vers 8 podem denotar la presència d'una anàfora en la qual la paraula sota es trobarepetida dues vegades.

També es troben repetits els casos d'encavalcament, ja que els versos estan trencats i molts cops una sola frase queda repartida en dos versos.

Al vers 25 hi podem trobarun cas de comparació al comparar el so d'un aeroplà amb el d'una veu que el crida d'un terrat.

Al vers 45 hi trobem una personificació al donar als cavalls la propietat d'assenyats.

Al final delpoema, en els dos últims versos hi trobem una antítesi perquè es relacionen la vida i la mort, dos conceptes els quals son dues cares de la mateixa moneda.

Tòpics literaris:

“Sic transit gloriamundi”: Fugacitat de la vida davant de la presència de la mort.

Tema:

No valorem el que tenim fins que ens donem compte que ho comencem a perdre.

Què ens ha suggerit el poema?...
tracking img