Comentari d'apunts del subsòl

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (721 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Rubén Galera Hernández
Teoria de la Literatura, grup D

Comentari d’Apunts del subsòl

Sobre el treball: donada la dificultat de relacionar l’obra amb els temes tractats a classe, esdevincescaient fer una reflexió pròpia partint de treballs de Joan B. Llinares, Manuel Asensi i Kant, per concloure amb què és allò que mou al personatge a marginar-se.

El llibre se’ns presenta en dues partsdiferenciades:. una, amb un conjunt de deu capítols, on el personatge que habita el subsòl posa de manifest les seues inquietuds morals i psicològiques, i, una altra, en què s’hi narren les peripèciesde joventut i maduresa, aplicant-hi els pensaments que es desenvolupen en la primera part.

A propòsit del títol, a priori, sembla que no presente massa complexitat alhora d’entendre’l. Hom té clarallò que s’entén per “apunts”: notes preses en diferents etapes i que l’autor ha preparat unificades per capítols. En segon lloc, el mot “subsòl” presenta més complexitat d’allò que es potinterpretar a priori. Aleshores, creiem oportú l’ajut d’un estudi de Joan B. Llinares: “Antropologia filosòfica i literatura: la lectura Nietzecheana d’Apunts del subsòl de F. Dostoievski”, del qual hem extrettres referències del símbol subsòl1. La primera, òbviament, representa un espai, una cambra petita i obscura, una mena de rebost o, mai millor dit, la part de sota de qualsevol casa o construccióhabitable. La segona, fa referència a la zona bruta i fosca de la psique, a la part inferior i secreta de la personalitat. I, en darrer lloc, remet a l’estadi de la raó de l’ésser humà: autoconeixement,autoanàlisi i autoconsciència, tot cercant les raons i els motius del seu comportament.

No de bades, seguim amb el treball citat adés, del qual cal esmentar un dels apartats que el componen:“Dualitats antropològiques segons la consciència i la capacitat d’acció”. En aquest, segons l’home del subsòl, si tenim en compte el grau de consciència hi haurà dues classes de persones1: l’home amb...
tracking img