Comentari d'història de l'art(partenó)

Páginas: 5 (1065 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
Comentari d'una obra d'arquitectura.

Títol:(Edifici d'art grec) , Partenó.
Autor:Arquitectes:Ictino i Calícrates , Escultor:Fidias.
Cronologia:Entre els anys 447 a 432 a.C.(correspon al període
clàssic d'art grec.)
Ubicació:El partenó es troba en el centre de l'Acropòli d'Atenes, envoltat dels següents edificis. L'entrada a l'Acropòli es realitza per una gran porta anomenada els"Propileos". Al seu costat dret i frontal es troba el "Temple d'Atenea Niké".Una gran estàtua de bronze de Atenea , realitzada per "Fidias" , es trobava originariament en el centre. A la esquerra i al final de l'Acropòli està "l'Erecteión" , amb la seva cèlebre "Stoa" o tribuna sostinguda per sis cariàtides. En la vessant sud de l'Acropòli es troben els restes d'altres edificis entre els que destacaun teatre al aire lliure anomenat "Teatre de Dionisi".

Anàlisi tècnic.
Materials:El temple es va construir quasi completament amb marbre blanc i cement de caliza ; solament les portes i els sostres eren de fusta. també utilitzaren per als frisos coloreat amb colorant pictoric.
Sistema constructiu:Arquitravat , seguint els criteris de l'ordre dòric clàssic.
AnàlisiFormal.
Descripció exterior:Ordre dòric Peripter octosili amb 8 columnes a cada costat. Es ,sobretot, una arquitectura de exteriors , per a ser vista , com lo mostren els seus distints efectes òptics i geometrics . Per evitar monotonia i pesadesa , les distancies que separen les columnes son distintes i están ligerament inclinades cap al centre de la façana i cap a l'interior , això es , unacorrecó per evitar el efecte de la caiguda de les columnes laterals.
(Les columnes presenten éntasis)
Descripció interior: Tras la façana octasil.la s'accedeix a un primer espaci interior , el pronaos , a mode de un segon pòrtic , originariament sostingut per sis columnes . Aquest conjunt da pas a la cella o capella , aislada del reste de l'edifici mitjançant un mur de sillares , alvoltant del qual es disposen per la part externa 24 columnes . En aquesta estancia s'allotjava l'estàtua de la deessa Atenea Parthenos , a qui estaba consagrat el temple . En la part posterior s'adopta un esquema semblant : un nou pòrtic de sis columnes da pas a una sala menor , "l'opistodomos" , en el qual 4 columnes sostenen la coberta.Aquesta dependència servía per a custodiar el tresor deltemple i objectes del cult a la deessa.
Elements de suport(columnes , murs, pilars):
La columna dòrica es l'única que no te basa , es recolza directament sobre l'estilòbat . El fust es estriat i està composat de diversos tambors amb un èntasi acusat . El capitel està format per un element corb , l'equí , rematat per l'àbac , una peça rectangular.
Elements sostinguts(arc , tipus devoltes , sostres plans...):
L'entablament es situa per damunt del capitel i està composat d'arquitrau , fris i cornisa . L'arquitrau es llis . El fris estava decorat amb tríglifs (estries verticals) i mètopes , que podíen ser llises , pintades o esculpides. sobre el fris descansava una cornisa sobresalient que formava la base del frontó triangular , decorat amb escultures en el seu interior(el timpà).El sostre era a doble vertient per a protegir l'edifici de les plujes , i es decorava en els laterals amb gàrgoles.

Estil:Estil d'art grec dòric.
Interpretació.
Tipus d'edificis i aspectes iconogràfics (simbòlics de l'edifici):L'edifici era un temple.
Recepció:L'obra fou encarregada pel Pericles.
Funció: El partenó té un caràcter religiós (unsantuari) ,(temple) , però l'entrada solament estava permesa als sacerdots.
Contextualització:
L'arquitectura grega no es pot entendre si no tenim en conta l'intima relació amb la polis. En els períodes de màxim espelendor de les ciutats-Estat fou quan es va produir una major creativitat constructiva . Els grecs s'organitzaven en (Ciutats-Estats) que eren independents les unes de les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pautes de comentari d'una obra d'història de l'art.
  • Hª De L'Art
  • Comentari Partenó
  • Comentari El partenó
  • Comentari partenó
  • Comentari del Partenó
  • Fonaments D'Història I Teoria De L'Art
  • Orientacions per a comentar una obra d'història de l'art

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS