Comentario de texto stuart mill

Páginas: 3 (626 palabras) Publicado: 29 de mayo de 2011
COMENTARI DE TEXT

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
En aquest text, Mill defensa que tots el que reben la protecció de la societat li deuen unacosa, que és mantenir un tipus de conducta que consisteix en no perjudicar els interessos de la resta de la societat. Però quan la conducta d’una persona no afecta als interessos de cap altra persona,l’individu hauria de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció sense cap conseqüència. També rebutja la teoria política del contracte social.

2. Expliqueu breument el significat, en el text,dels mots següents:
a) Contracte: Teoria política exposada Hobbes i Locke per justificar la necessitat de l'Estat, en les seves diferents formes. Mill és contrari a l'intervencionisme de l'Estat , iper això diu que no és necessari parlar de cap contracte.
b) Llibertat legal: Conjunt de drets dels ciutadans reconeguts i protegits per l'Estat. Mill considera que la llibertat legal està amenaçadaconstantment per aquells grups o persones que practiquen l'intolerància, ja sigui religiosa, política o moral.

3. Per què diu Mill que quan la conducta d’algú no afecta els interessos d’altri“hauria de tenir una perfecta llibertat, social i legal, per fer l’acció”? Feu referència als aspectes del pensament de Hume que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.
Perpoder determinar què és el correcte moralment, estableix un criteri únic, el Principi d’Utilitat, que es basa en que s’han de realitzar preferentment aquelles accions que afavoreixen la major felicitatper al major nombre de persones. Però Mill no defensa un utilitarisme de l’acte, sinó un utilitarisme de la regla o de la norma: examina quines normes de conducta estan d’acord amb la recerca de lamàxima felicitat per al major nombre i quines no. Mill considera que l’Estat, mitjançant sancions externes, ha d’imposar normes que afavoreixin la màxima felicitat, però defensarà abans la llibertat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • stuart mill
  • Texto comentado Stuart mill
  • Stuart Mill
  • stuart mill
  • Stuart Mill
  • stuart mill
  • Stuart Mill
  • Stuart Mill

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS