Comentario de texto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (984 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de text
“text argumentatiu”
INTRODUCCIÓ
COS CENTRAL
COHERÈNCIA
- tema
- tesis: identificar la idea que defensa l'autor.
-Anàlisi del títol en relació amb el tema ila tesis: si es un títol informatiu, impactant o cridaner).
- Resum: seleccionar la informació més important i fer-lo amb les teues paraules.
- Anàlisi de l'estructura:
1. Estructuramínima :
*Premissa compartida:
a) fets: són indiscutibles, no necessiten justificació i tenen una aceptació universal.
b) veritats: son teories científiques, concepcions filosòfiques overitats religioses que tenen una adhesió universal.
c) Valors: no tenen l'assentiment d'un auditori universal, sols un auditori determinat, com per exemple, l'anunci publicitari.
* Argument* Tesi o conclusió
2. Segons el lloc que ocupa la tesi en el text:
*analitzant o deductiva: quan apareix al principi
*sintetitzant o inductiva: tanca l'escrit
* d'enquadrament:apareix al principi i es desenvolupa al llarg del text, de manera que aques es tanca.
3. Segons l'esquema tripartit: intruducció, exposició d'arguments i conclusió


es gasta alguna de lesdos

4. Segons la retòrica clàssica (les quatre parts no apareixen sempre)
* Introducció (exordium): part inicial del discurs. Finalitat presentar el tema i obtenir una disposiciófavorable del receptor a la tesi defensada. Fa alguna gràcia.
* Exposició de fets (narratio): part que s'exposen els fets amb la finalitat que el receptor conega la posició defensada per l'emissor i sesitue de part seua.
* Exposició d'arguements (argumentatio): centre del dicurs. Presenten arguments pertinents per a la defensa de la tesi i es rebaten els arguments de la part contrària.
*conclusió (perotatio): part final. Es recorda allò més important. Caràcter recapitulador. Repetició ordenada i resumida pera que siguen compresos.
5. Estructures contraargumentatives:...
tracking img