Comentario de texto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (693 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUÈ ÉS UNA NACIÓ?
Dues coses constitueixen una nació (...) Una és la possessió d’un passat comú;
l’altra és el consentiment actual i el desig de viure plegats (...). La voluntat de les
nacions és,en definitiva, l’únic criteri legítim (...). L’home no és esclau ni de la seua
raça, ni de la seua llengua, ni de la seua religió, ni del curs dels rius o de la direcció de
les muntanyes.
ErnestRENAN, 1882.

COMENTARI DE TEXT
1.- CLASSIFICACIÓ DEL TEXT
Ens trobem davant un fragment del discurs Qu'est-ce qu'une nation? pronunciat
per Ernest Renan el 1882. Renan fou un historiador iescriptor francés que ha passat a
ser famós per la seva definició de nació que anuncia en aquest discurs. Es tracta d’un
text de naturalesa política i filosòfica pel seu contingut, de caràcter públicdonat que fou
pronunciat amb la intencionalitat de donar a conèixer al públic en general el concepte de
nació que defensava Renan que s’enfrontava a una altra definició de nació que era
defensada pelsfilòsofs alemanys. És una font primària ja que és el document original
que es considera vestigi del seu temps, i que ha arribat a nosaltres sense que haja sigut
manipulat amb el pas del temps.2.- COMENTARI I ANÀLISI DEL TEXT
Al fragment destaca únicament la idea de nació de Renan que es caracteritza per
un passat comú, [l. 2] però sobretot la voluntat de la població de compartir el presenti el
futur [l. 5-6]. Per a Renan, ni la raça, ni la llengua, ni la religió ni tampoc les fronteres
són criteris a considerar per a constituir una nació [l. 5 a 8] sinó única i exclusivament lavoluntat de la població. Aquesta idea de nació xoca amb la idea alemanya defensada per
filòsofs de final del segle XVIII que la defineix sota criteris suposadament objectius
com la "raça" o "grupètnic" (Volk) donats per característiques comunes (llengua, etc.).
La nació per a Fichte seria una ànima espiritual, inmutable i eterna, que es manifestava
en una llengua i una cultura que anava més...
tracking img