Comentario fernando vii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (808 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Composición: Reinado de Fernando VII

Os catro documentos propostos para comentar foron escritos por Fernando VII, fillo de Carlos IV, no seu reinado entre 1814 e 1833 volvendo así os Borbóns aEspaña trala guerra de Independencia e da Constitución de Cádiz.

Para chegar a comprender ben os documentos precísase saber como chegou Fernando VII ao poder e que pasou antes disto. En 1808produciuse o motín de Aranjuez que provocou que Godoy fose destituído e que o rei, Carlos IV, abdicase no seu fillo Fernando VII que non durou moito xa que Napoleón reuniu a pai e fillo para que ambosabdicasen en favor do seu irmán Xosé Bonaparte (Xosé I) que sería desde ese momento rei lexitimo de España polo Estatuto que estes firmaron en Bayonne. Tras isto, o pobo sublevouse e fixo levantamentosmilitares contra os franceses comezando así a guerra de Independencia que finalizaría en 1813 ca derrota das tropas francesas e co tratado de Valençay onde se devolvía a Coroa a Fernando VII. Durante aguerra, en 1810, o consello da Rexencia reuniuse nas Cortes de Cádiz para declarar que Fernando VII era o único e lexitimo rei da nación española e a nulidade da cesión da Coroa a favor de Napoleón;resultado desta reunión foi a creación da primeira Constitución española, en 1812 que abolía os fundamentos do Antigo Réxime.

O Doc.1 ten lugar tralo regreso de Fernando VII á Coroa en 1814 e consigo oabsolutismo que comezou co chamado Manifesto dos Persas onde uns deputados absolutistas lle aconsellaban restaurar o sistema absolutista e a derrogación da Constitución de Cádiz de 1812. Nesteperíodo, chamado Sexenio Absolutista, o rei anulou a obra lexislativa das Cortes, promoveu unha dura represión contra os constitucionalistas dos cales moitos tiveron que exiliarse (15000 familias), evolveuse ao sistema señorial que deu lugar á ruína da Facenda e á independencia das colonias americanas. Estes seis anos estiveron dominados pola Igrexa, restableceuse a Inquisición e os bispos opuxéronse...
tracking img