Comentario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (780 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARIS ARQUITECTURA

LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Recull les restes de Santiago on es finalitza la famosa ruta de pelegrintage establida pels monjos de Cluny. L´obra comença en1075-1078 i es torna a rependre entre el 1100-1128. S´allarga per problemes financers. El seu creador es Bernat El Vell la seguiran els successors. Mateu es dedicarà a l´activitat escultòrica.ANÀLISI FORMAL
Planta: als seus peus té un nàrtex i la seua planta es de creu llatina (és simètrica).
Té 3 naus longitunidals precedides per un xicotet nàrtex, on es situa el Pòrtic de la Glòria ( acada costat d´aquest hi havia unes torres de planta quadrada). Les naus longitunidals estan creuades per un transsepte, dividit en 3 naus. Al transsepte hi ha 4 absidiols i les seus braços terminenen 2 grans portades. La capçalera té una girola amb 5 capelles radials i la façana està flanquejada per 2 torres de planta quadrada (durant el Barroc seran eliminades)
Interior: l´alçat s´articulaen 2 nivells: les arcades i la tribuna. Sensació de verticalitat per l´altura de la nau central coberta per una volta de canó amb arcs faixons. Les naus laterals estan cobertes per volta d´aresta ondamunt d´aquest s´alça la tribuna ( es una tribuna elevada i profunda coberta per una volta de quart de canó i amb finestres bífores amb arcs germinats en el costat de la nau central). Les finestresexteriors proporcionen il·luminació a la part superior de la nau central.
El transsepte està organitzat en 3 naus on en els seus extrems s´obren portades a l´exterior. En els costats majors deltranssepte hi ha 4 absidioles (i al seu voltant s´alcen també les tribunes sobre les naus laterals.Damunt del creuer s´alça el cimborri. El deambulatori té 5 capelles radials i està construit perfacilitar l´accés a les relíquies del apòstol. Les 5 capelles són de planta semircircular. Durant el Barroc tant la façana com el retaule de l´altar com la cúpula de cimborri seran remoledats. Només...