Cometas en el cielo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1093 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aparell circulatori:
La funció de l’aparell circulatori es distribuir els nutrients i l’oxigen a totes les cèl·lules, i recollir-ne els productes de rebuig per ser eliminats. El aparell circulatori té 3 components: la sang i limfa, el cor i una sèrie de conductes(artèries, líquids, vasos limfàtics, venes i capil·lars).
La sang es un teixitlíquid, viscós i salat. Esta formada per líquid plasma: 90% H20, nutrients, subs. de rebuig, hormones i proteïnes. La sang també esta formada per cèl·lules: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes.
Els plasma es un líquid groguenc que porta els seus productes al aparell urinari i el C02 al aparell respiratori. Les hormones i les proteïnes tenenfunció a la coagulació sanguínia. Les cèl·lules sanguínies es formen a la medul·la òssia i són:- Glòbuls vermells: Són les més abundants, contenen hemoglobina* i transporten O2 i CO2. –Glòbuls blancs: Ens defensen del agents infecciosos. Els més importants són: Neutròfiles, monòcits i limfòcits. –Plaquetes: Intervenen en la coagulació sanguínia.*Hemoglobina:subs. Tòxica que s’elimina a través de la bilis.
Els vasos sanguinis: formen una xarxa de canals que distribueixen la sang per tot el cos. Hi ha 3 tipus: -Arteries: Envien la sang des del cor a tots els òrgans. Les principals són l’arteria pulmonar del ventricle dret i l’arteria aorta del ventricle esquerra. –Venes: Porten la sang desdels òrgans fins el cor. Capil·lars: A través d’ells es realitza l’intercanvi de subs. entre la sang i les cèl·lules
Intercanvi de subs. entre la sang i les cèl·lules:Les arteries es ramifiquen fins arribar a tots els òrgans i es transformen en arterioles que envien la sang als capil·lars. L’intercanvi es fa quan el plasma ric en nutrients i O2es filtra per les parets de les artèries per difusió amb el líquid intersticial. El O2 i els nutrients passen de la sang a les cèl·lules i el CO2 i les subs. de rebuig passen de les cèl·lules a la sang.
El cor és dues a bombes enganxades, té el tamany d’un puny i conté 4 cavitats. No hi ha pas de la sang d’una bomba del cor a l’altra. El coresta envoltat pel pericardi. I esta format per un múscul el miocardi. La sang entre sempre per les aurícules, d’aquesta passa al ventricle, després surt per les artèries, entre per la vena cava i surt per l’arteria pulmonar, i el altre entra per l’arteria aorta i surt pel ventricle pulmonar. El cor esta dividit en dues aurícules i dos ventricles.Les vàlvules mistral i la tricúspide permeten el pas de la sang de les aurícules als seu ventricle corresponent i impedeixen el moviment en sentit contrari. El cor té dos moviments:-Sístole: contracció del múscul. –Diàstole: dilatació del múscul.
Hi ha dues circulacions:-Circulació menor(pulmonar):La seva funció és fer l’intercanvi dels gasosrespiratoris, l’O2 i el CO2. Comença al Aur.D, d‘allà va l’art. Pulmonar, llavors penetra als pulmons i es ramifiquen fins formar capil·lars, a través del qual es fa l’intercanvi dels gasos respiratoris. La sang torna per les venes pulmonar fins l’aurícula esquerra. –Circulació major: La seva funció es transportar l’oxigen i els nutrients a tots elsteixits i retirar els residus produïts per les cèl·lules. Comença al A.E, d’allà va al V.E, llavors arriba a l’art. Aorta. Llavors la sang es distribueix, a través de las arteries i arterioles,fins al diversos òrgans, on es fa l’intercanvi capil·lar. Els capil·lar s’uneixen per formar venes, que porten la sang de tornada cap al cor. Finalment...
tracking img