Como se hace un spot publicitario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1307 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cómo se hace un spot publicitario

1- Producció i realització
Cinema publicitari: el rodatge és molt similar als llargmetratges. Una película publicitària no es nomes una pelicula molrt curta sino també un document amb una intenció persuasiva, subjectat a uns objectius de marketing, un spot no es un objete artístic sino que serveix per convencer. Forma part d’una operació publicitària.
Quéhi ha d’especific en la realització d’anuncis?
* Les històries son escasses. Situacions cómiques, humor concentrat i poc sutil
* Falsos documentals
* Spots que ofereixen un espectacle visual (imatge de marca)

2- La productora de cinema publicitari
Una gran productora no pot dependre únicament d’un únic realitzador. Necessita disposar de varis si vol treballar amb diferentsclients.
Tipus de productora: de publicitat, de cine, de TV. Gairebé no n queden que ho facin tot a l’hora. Hi ha hagut una segmentació. També hi ha miniproductores que treballen per productores més grans. La majoria de productores disposen dels recursos per mitjà de la subcontratació perque surt més a compte.
Qué és una bona productora?
La que coneix el servei suficientment per oferir una bonarelació qualitat preu. El bon productor és el que s’esforça per optimitzar els recursos. Ha de saber optimitzar el pressupost sabent com ha d’aplicar-lo
També s’ha de saber triar, tenir intuïció per triar les millors localitzacions o models. La productora experta sap llegir el guió de la película que se li presenta i a postar pels aspectes en els que es jugarà la qualitat final. Optimitza elsrecursos.

3- La producció de l’spot
El pla de producció és l’escrit que especifica el conjunt de mitjans de que s’ha de disposar per dur a terme la película proposada. Compta amb un pressupost i un cronograma o timming on s’especifica el temps d’execució de cadascuna de les fases en que es divideix el conjunt de les tasques.
Pressupost (pag 45). Resumeix el pla de producció.
1- Personaltècnic
2- Material de rodage
3- Actors
4- Equips especials
5- Transport i manutenció
6- Decorat, mobiliari, atrezzo, vestuari
7- Despeses administratives
8- Postproducció de la imatge
9- Sonorització
10- Varis

4- L’equip tècnic
Producció: el productor és la primera persona que comença a treballar en una producció. Dirigeix el procés i pren decisionsd’importància. L’ajuden l’ajudant de producció i la secretària de producció.
Realització:
Realitzador- paper principal. És el que té honoraris més alts. El paper del realitzador varia en cada cas. Si és una persona de la productora, la seva intervenció és decisiva des del començament. En rodatges complicats es necessita un ajudant de realització. És el responsable del conjunt de la història (treballa compensaria l’agència o el client).
Director de fotografia- en la teoria es dedica a il·luminar i en la pràctica també a captar imatges.
Fotograf- capta imatges de qualitat en consonància amb el que vol el realitzador. Té un ajudant encarregat de netejar les càmeres, montar-les als trípodes, col·loca óptiques, filtres, parasols etc. L’ajudant també és foquista, responsable de que els plans s’enfoquina la dsitància exacta per que la imatge quedi impressionada nítidament.
Ajudant de cámara- carrega películes als chassis, pren nota de les presses realitzades i fa tota la tasca de peonatge per al realitzador i l’ajudant.
Director d’art- important en anuncis de tv. Té la responsabilitat dels aspectes estètics. No es un simple decorados, decideix també sobre els element que influeixen enl’aspecte estètic de l’spot.
Estilísta- s’ocupa de l’estètica de la roba, pentinat, maquillatge, etc.
Montador- Té molt pes en la postproducció. Inverteix més temps en el retoc de les imatges que en el muntatge propi de la película.

5- Les localitzacions
És la primera tasca a realitzar. El valor de la localització pot tenir molta importància.
Exterior natural: quan es roda a l’aire lliure...
tracking img