Comparativa cambios fisicos adolescencia edad adulta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (356 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| ADOLESCÈNCIA | FINAL ADULTESA-MADURESA |
Canvis físics | ·Augment de pes·Desenvolupament mamari en les noies·Aparició de borrissol facial en els nois·Canvi de veu·Augment de penis en elsnois·Menarquia en les noies·Espermquia en els nois | ·Apareixen arrugues·Doble mentó·Galtes flàccides·Parpelles caigudes·Reducció del nombre de cèl·lules que donen pigment al cabell·Caiguda delcabell·Decrement gradual de l’alçada·Increment del 30/40% del greix·Canvis en la visió i l’audició·La menopausa en les dones -Deixen de tenir la menstruació -Disminució de la producció hormonal -El climateri, conjuntde canvis físics i emocionals ·Reducció del cicle menstrual·Pèrdua de la capacitat de tenir fill de forma natural·Descens molt gradual de la testosterona en els homes·Declivi molt gradual en lafunció reproductora en els homes |
Factors que influencien en la forma d’afrontar-ho | L’impacte de la menarquia sol ser regulat segons la reacció de la mare i el pare, altres familiars propers i amicsque envolten l’adolescent.També influencien el quan apareixen aquests canvis, la tradició cultural en que s’està educant i està creixent l’adolescent, i el grau d’informació que té l’adolescent sobre eltema en el temps que succeeix. | Les actituds envers la menopausa van marcades per factors socioculturals, varien en funció, entre altres factors, del suport familiar percebut.A diferència de lesdones, els homes no experimenten un canvi tan dràstic en relació al descens hormonal. |
Conseqüències a nivell psicològic | Aquests canvis modifiquen la nostra imatge i la percepció que tenim delnostre cos influint en la nostra autoavaluació o autoestima (autoconcepte).Les noies mostren una satisfacció inferior que els nois envers els canvis en la seva nova aparença física.Aquesta no satisfaccióamb la seva aparença física junt amb la comparació amb models de bellesa irreals i impossibles d’aconseguir poden conduir a una imatge distorsionada del mateix adolescent. | En general els canvis...
tracking img