Compendi sobre la situació i la tasca de la diàlectica(plató)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (604 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPENDI SOBRE LA SITUACIÓ I LA TASCA DE
LA DIALÈCTICA
Plató va ser un dels filòsofs més importants que han hagut. Va néixer el 427 aC i va morir el 347 aC. El seu nom real eraAristocles, però es va fer conegut amb el sobrenom de Plató. En un principi, ell volia dedicar-se a la poesia però la mort de Sòcrates, que va ser el seu mestre, el va fer decidir-se per la filosofia. Va ser elfundador de la primera acadèmia de l’època, anomenada Apolo Academus. Ha escrit moltes obres i diàlegs, però el seu treball més important ha sigut La República.
L’objectiu d’aquest text és fer-nosentendre la teoria del coneixement. El primer que es pot observar és l’al·legoria de la línia, que explica el procés que es fa des de la ignorància fins el coneixement a través dels camps de l’opiniói el coneixement, aquestes dues funcions són diferents perquè l’opinió versa sobre imatges mentre que la ciència versa sobre els arquetips. La línia no està només dividida en dues seccions,sinó que cada secció està subdividida i per tant hi ha dos graus de ciència i dos graus d’opinió.
El grau més baix és la representació, també anomenada eikasia, té per objecte primer les imatges oombres, i després els reflexos de l’aigua. El següent grau és la creença raonable que també pot rebre el nom pistis, que són els objectes reals corresponents a les imatges del grau anterior. Aquestsdos graus de coneixement pertanyen al món sensible. El tercer grau és el raonament també anomenat dianoia, allò que l’ànima se sent empesa a investigar partint d’unes hipòtesis perarribar a unes conclusions. L’últim grau és la intuïció (noesi), és l’estat de la ment que empra les hipòtesis, les sobrepassa i arriba fins els primers principis utilitzant el raonament abstracte. Aquestsdos últims graus de coneixement estan dintre del món de les idees.
El mètode del coneixement consisteix en aconseguir obtenir la Idea, i per a complir aquest objectiu s’utilitzen dos principis....
tracking img