Complements i altres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (695 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL COMPLEMENT DIRECTE:
És el complement sobre el qual recau l'acció expressada pel verb. Sobre el CD recau directament l'acció, el fet, la circumstància, el moviment, l'activitat... que expressa elverb transitiu, i s'uneix al verb generalment sense cap mena de preposició . Per tant, no posarem la preposició a entre el verb i el CD no obstant casos sí que hi va:
•Quan el CD és un pronompersonal fort: (mi, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles)
T'estimo a tu .
Els pronoms febles que poden substituir el complement directe són:
1a persona: em, ens.
2a persona: et, us .
3apersona: es , el, la els, les .
Complement directe indeterminat: en .
Complement directe neutre: ho .
Pot fer de complement directe :
• Un nom: Compro patates .
• Un pronom: L' estimo.• Un SN: V eig el cotxe d'en Josep .
• Una oració substantiva introduïda per la conjunció que : V ull que m'estimin .
Podem saber si es CD fen:
• Llei de concordància el subjecte concorda ennombre i persona amb el seu verb
• Transformació a passiva si xel sintagma en qüestió pot esdevenir Subj. Pacient vol dir què és el complement directe:
Miren els nois. Els nois són mirats.
ELCOMPLEMENT INDIRECTE
És el destinatari de l'acció del verb i del CD (si n'hi ha). És un complement exigit pel verb, introduït per la preposició a i amb la característica de [+animat]. La posició méshabitual és darrere el complement directe
En Joaquim ha regalat un disc [CD] a la professora de piano [CI].
Enviaré una carta d’agraïment [CD]a tots els participants [CI].
Ho [CD] han comunicat a lafamília [CI].

Els pronoms que poden substituir el CI són:
• Quan és singular: per "li" (La Carla canta cançons a en Jordi = La Carla li canta cançons).
• Quan és plural: per "els" (Ella cantacançons a les nenes = Ella els canta cançons.
COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL (CRV)
• És un complement exigit per certs verbs que regeixen una preposició.
COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (CC)
• És un tipus...
tracking img