comprensio i analisi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (802 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2013
Leer documento completo
Vista previa del texto

Nom

UNITAT 1
Lectura
Comprensió i anàlisi

1.-El tema és la proposició que indica l’assumpte de què tracta un text. El tema s’expressa per mitjà d’un enunciat breu i precís, ja quesintetitza en poques paraules el contingut informatiu del text.

Digues quin dels enunciats següents expressa millor el tema del text de la lectura:
a) L’evolució dels avantpassats de l’homo sapiens.
b)Les condicions físiques de l’homo sapiens.
c) L’opció comunicativa de l’homo sapiens.
d) Els avantatges de la comunicació verbal.

..............................................................2.- Els textos se solen organitzar en paràgrafs. El paràgraf és una unitat composta per una successió d’oracions que desenvolupa, amb proves i sovint amb exemples, un aspecte o subtema del temageneral.
Numera els paràgrafs de la lectura i digues quins d’aquests subtemes desenvolupa cada paràgraf:

a) propietats físiques de l’homo sapiens i procés evolutiu dels seus avantpassats;
b) marctemporal i anunci del contingut;
c) l’opció del so com a base del sistema comunicatiu de l’homo sapiens i la raó bàsica d’aquesta tria;
d) la relació de les propietats físiques de l’homo sapiens ambla comunicació verbal;
e) l’avantatge de la veu sobre els gestos amb relació a la percepció en la distància;
f) l’avantatge de la veu sobre els gestos en cas de manca de percepció visual;
g) lavaloració dels avantatges de l’opció comunicativa realitzada per l’homo sapiens;
h) l’avantatge de la veu sobre els gestos amb relació a la difusió en l’espai.................................................................................


3.- En el text de la lectura hi apareixen diversos fragments propis d’un discurs argumentatiu. Els elements bàsics que configuren el discursargumentatiu són la tesi (la idea o l’opinió que es vol demostrar o refutar), els arguments (les raons o els exemples que proven la validesa de la tesi) i la cloenda (conclusió o valoració finals).

a) Cita...
tracking img