Comptabilitat nacional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (926 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 2. COMPTABILITAT NACIONAL
Exercici 1
1.1. Calculeu la Renda Nacional a partir del PNNp.m.
RN (=PNNc.f.) = PNNp.m. + subvencions – impostos indirectes
RN = 29.000 + 300 – 900 = 29.300

1.2.Trobeu la Renda Nacional segons l’enfocament de la renda o ingrés i comproveu que coincideix amb el resultat de l’apartat anterior.
RN (=PNNc.f.) = suma retribucions de tots els factors (treball,capital i terra)
RN = sous i salaris bruts + (interessos + beneficis bruts) + lloguers
Sous i salaris bruts = sous i salaris nets + IRPF + cotitzacions seguretat social =
= 9.000 + 3.000 +2.500 + 1.000 = 15.500
RN = 15.500 + 6.000 + 3.600 + 4.200 = 29.300

1.3. Calculeu el PIB a cost de factors.
PIBc.f. = PNBc.f. – rendes netes obtingudes a l’estranger
PNBc.f. = PNNc.f. +amortitzacions = PNNc.f. + (inversió bruta – inversió neta) =
= 29.300 + 5.000 – 4.500 = 29.800
PIBc.f. = 29.800 - (-200) = 30.000

1.4. Trobeu el valor dels dividends.
Beneficis nets = beneficis nodistribuïts + dividends
Dividends = beneficis nets – beneficis no distribuïts
Beneficis bruts = beneficis nets + impost de societats
Beneficis nets = beneficis bruts – impost de societats
Beneficisnets = 3.600 – 800 = 2.800
Dividends = 2.800 – 400 = 2.400

1.5. Trobeu l’estalvi de les empreses.
Estalvi empreses = beneficis no distribuïts = 400

Exercici 2
2.1. Calculeu el PIB a preus demercat.
PIBp.m. = consum + inversió + despesa pública + (exportacions - importacions) =
= C + I + DP +XN =
= 7.000 + 2.700 + 1.400 + 1.100 – 1.600 = 10.600

2.2. Trobeu laRenda Nacional.
RN = PIBc.f. – amortitzacions + rendes netes de l’estranger
PIBc.f. = PIBp.m. – impostos indirectes + subsidis =
= 10.600 – 1.000 + 300 = 9.900
RN = 9.900 – 400 + 200 =9.700
2.3. Trobeu el valor dels interessos.
Retribució factor capital = beneficis bruts + interessos
Interessos = retribució factor capital – beneficis bruts
Benefici net = beneficis no...