Comunicar-se

Páginas: 2 (449 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2011
COMUNICAR-SE

Sense comunicació, no hauria aprenentatge ni desenvolupament personal
Evitar: posar-se histèric, mostrar desconfiança, sospites sense base, interrogar, reganyar…

QUE PODEM FER ELSPARES PER MILLORAR-LA?
1. Crear un clima propici per entaular una conversació
2. Prestar atenció a les emocions que transmeten els nostres fills
3. saber escoltar-los
4. Expressar-nos en claredat1. accions claus:
pares: no forçar la conversació, buscar el moment oportú / motivar al fill començant la conversa amb alguna cosa del seu interès.

2. accions claus:
emocions: sempre presentquan ens comuniquem i a través del comportament no verbal
pares: ha de coincidir les nostres opinions amb els gestos/ la comunicació no verbal influeix mes en els fills/quan sel’s escolta ambatenció anima a seguir parlant fins arribar al fons del problema o preocupació
exemple: si un una pare parla al seu fill en un to agressiu o d’interrogatori, lo que pot provocar en el fill una sensacióde agressivitat o de ràbia i pot respondre amb alteració o deixar de parlar, afectant així a la comunicació.

3. accions claus:
pares: no interrompre mentre parlen/ no jutjar abans d’acabar loque ens està dient/fer preguntes obertes , evitar respostes si-no/ no pensar mes en lo que direm que en que lo que ens està dient/ lo que ens explica, li dona importància, encara que no ens ho sembli/mantenir postura i llenguatge no verbal d’atencio: mirar-li directament, utilitzar expressions d’ànim per a que continuï...

4. accions claus:
no devem fer:
- utilitzar expressions quetransmetin inseguretat als nostres fills (a lomillor, crec..)
- parlar donant ordres i considerar que només nosaltres tenim raó, fent convertir la conversa en un monòleg per part del pares.

Si devemfer:
- exposar amb claredat lo que creiem i com veiem una situació determinada
- dialogar oferint una explicació quan es possible
- mantenir una postura ferma i directa , cuidant el llenguatge no...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • comunicar
  • comunicado
  • comunicado
  • Comunicado
  • COMUNICADOS
  • COMUNICADOS
  • Comunic
  • comunicado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS