Comunitario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 175 (43555 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
I- INTRODUCCIÓ D’INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI EUROPEU

1.LA CREACIÓ DE LES CC.EE

1.Els primers intents d’integració europea.

1. Els diferents intents d’integració no poden ser considerats com a antecedents xq es basaven amb l’ús de la força (fins al s. XX)
- Romans, Napoleó..
2. Podríem parla d’antecedents a les diferents propostes,en el període d’entre guerres.- Manifest Paneuropeu (24)
- defensaven l’establiment d’una Confederació d’Estats europeus
- Estats ens sobirans q cedeixen competències
- Unió federal europea (25)
- Ministre Aristide Brian (francès)
- nova proposta de crear un model federal com EUA
- francesos han ocasionat crisis delprocés de reforma europea
Ex. Referèndum procés constitucional europeu
3. Projectes no van prosperar x la inestabilitat política q va donar lloc IIGM
- Elements característics dsp IIGM:
1. Europa es trobava políticament dividida:
-oriental: EUA
- occidental: URSS
- cadascú te els seus propisprojectes
2. Europa es trobava econòmica i socialment desfeta.
- Nomes es podia reflotar amb l’ajuda d’EUA
3. Els europeus occidentals tenen objectiu d’integrar les potencies guanyadores al sistema
- ex. Alemanya
4. Es convoca la Confederació de la Haia (1948) on es discuteix quin pot ser el millor model sobre la construcció europea per part delsmoviments europeistes
- Clàssics:
- Model de cooperació
- Actuació conjunta dels estats mantenint la seva pròpia sobirania
- federalistes:
- model federal (més agosarat)
- crear una espècie d’EUA
5. El model de cooperació intergovernamental es el q triomfa
- Es creen moltes OI q son subjectes de DI creat pels estats on decideixen treballarconjuntament
1. Pla militar
- OECE:
- organització europea per la cooperació econòmica
- Ara es OCDE
- Inicialment es va crear per gestionar el pla Marshall
- Tmb va treballar per la liberalització dels afers econòmics en el continent europeu
2. Pla militar i diplomàtic
- Unió occidental:
- Clàusula de legitimadefensa
- Pot tenir caràcter individual o col·lectiu
- Conjunt d’estats es comprometien a defensar-se.
- OTAN:
- Majoria d’Estats democràtics d’Europa Occidental + Finlàndia+ Islàndia+ Canada
- Es comprometen a ajudar
- Es dissenya la defensa
- UEO:
- Unió Europea Occidental
-organització satèl·lit de la OTAN
3. Pla polític
- Es crea una nova OI el Consell d’Europa
- Hereu del Congres de l’Haia de 1949
- objectiu era la defensa dels valors fonamentals dels seus estats membres enfront d’imperialisme soviètic
- per defensar els valors te una competència bastant amplia
- Es preveu com a nucli d’un procés d’unificacióeuropea i aqst no va ser el camí.

2.La declaració de Robert Schumann.

-09/05/1950 el Ministre d’afers exteriors francès R. Schumman fa un discurs:
- proposta innovadora q suposa un trencament de la cooperació q hi hagut fins al moment
- es l’inici d’una nova etapa de construcció europea fonamentada en la integració pragmatica i sectorial.
- Idea:
-destinatari directa:
- Alem, FNÇ i els Estats q volguessin
- Posa la producció i comercialització del carbó i l’acer sota el conrol d’una autoritat comuna independent dels Estat
- en mans d’un tercer q decideix allò millor per el conjunt dels Estats.
- Ho fan per una explicació històrica:
1. FNÇ i Alem no tenien una rel amistosa (IIGM)
2. Disputes...
tracking img