Concepció dualista i monista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (456 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPCIÓ DUALISTA I MONISTA
Aquests dos termes provenen d’una mateixa pregunta, la qual és; Què soc?, la resposta a aquesta pregunta podríem dir que és la següent: Tinc un cos, pero soc tan solsels meus records. Pot canviar el meu aspecte físic, pero si la ment no ho fa, jo seguiré sent el mateix, per tant el que ens fa canviar o personalitzar-nos a cada un de nosaltres, és la memoria i elsrecords.
D’aquest interrogant, sorgeixen dues concepcions bàsiques; la dualista, de la qual, un filòsof reconegut entre d’altres, és Plató. L’altre és la monista, de la qual, un important pensadord’aquesta concepció, és La Mettrie.
El dualisme, té com a idea principal, que tots nosaltres tenim un cos (ens o diu el llenguatge), bàsicament la idea dualista, vindria a dir el següent; l’home és unésser format per una ànima inmortal i divina, atrapada dins un cos mortal i imperfecte, ens diu que tenim noció d’ànima/d’esperit. Aquesta ànima, se l’anomena psyché (ciència que s’ocupa de l’estudi de lament, ànima, etc.) també ens diu que aquest psyché és el que marxa quan morim, a més, aquesta absència o presencia de psyché, no és cap ideal religiós, sinó que, resulten ser les explicacions de lavida i la mort. També podem trobar una variant d’aquest concepte de dualisme, per part del filòsof Descartes, a la qual, s’anomena dualisme cartesià, i segons ell, l’home resulta ser una combinació dement (substància pensant) i cos (substància extensa). La ment té com a atribut esencial, que és lliure i inmaterial, en canvi el cos, està subjecte a les lleis de la materia. Les substàncies sónalhora diferents i independents l’una de l’altre.
Per altre banda, ens trobem amb el monisme, que sosté que som un cos (no ens ho diu el llenguatge). Consideren que l'ésser humà és una única realitat, queés unitari, negant d'aquesta manera l'existència de la ment com a realitat distinta al cervell. Dins d’aquest concepte general de monisme, podem trobar dues variants; el monisme materialista i...
tracking img