Concepte estat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4836 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Definicions a l’entorn del concepte Estat

Què és un Estat?
a) Una definició general: Estat com a organització articuladora d’un conjunt territorial on viuen persones.
El banc mundial ha definit estat de la manera següent: “un conjunt d’institucions que posseeixen els mitjans de coerció legítima, i els exerceixen en un territori definit i sobre la seva població. L’Estat monopolitza lafixació de regles en el seu territori per mitjà d’un govern organitza”.
Aquesta és una manera general de definir el concepte Estat. Bàsicament ens diu que l’Estat és una forma d’organització civil de les col•lectivitats humanes estables. Si ho entenem així, és una forma d’organització molt antiga, que va néixer quan van unir-se un grup d’homes sota el lideratge d’un poder, format per una persona o permés d’una.
Fa vuit mil anys, van aparèixer les ciutats-Estat a Mesopotàmia. S’organitzaven sota el lideratge violent d’un cap, que controlava la força per mantenir una jerarquització. Després van aparèixer diferents civilitzacions organitzades en Estats, perquè tenien un territori més o menys definit, i controlaven les persones que hi vivien per mitjà d’una regles. Alguns exemples són: Grècia,l’imperi egipci, l’imperi alexandrí, l’imperi romà, entre d’altres.
Un Estat pot tenir diferents formes d’organitzar-se. Per exemple, durant l’imperi romà el poder era controlat per l’emperador. En canvi, a l’Atenes de Pericles hi havia una democràcia, tot i que només tenien dret a vot un 10% de la població. En tot cas, les decisions importants es prenien de manera directa: votaven a l’àgorapública. No era un sistema representatiu com els actuals, perquè les decisions importants les prenien la ciutadania que podia votar de manera directa.
Al costat de Grècia, hi havia l’imperi Persa organitzat monàrquicament, amb governadors de províncies conquerides per les armes, que pagaven impostos i proveïen el centre de l’imperi de soldats quan feia falta.
Quan Alexandre Magne va conquerir elsterritoris, que havien estat propietat de l’imperi persa, va continuar aquesta estructura política. Va deixar ampli marge d’autonomia als seus generals. Aquest fet explica que després de la seva mort, el gran imperi d’Alexandre Magne es desarticulés ben aviat per les enveges i conflictes entre els diferents caps militars, que controlaven territoris diferents.
L’estructura política de posar unespersones al cap d’un territori important, que es relacionen amb el centre de poder de l’imperi, va ser l’estructura que també va assumir l’imperi romà com a pròpia. Els dirigents locals i el poder central tenien connexions de poder, s’aportava soldats i recursos des de les províncies, però aquestes mantenien marges amplies d’autonomia. Aquesta forma de funcionament va continuar durant l’Època Medievali l’Edat Moderna.

b) L’Estat com a sistema polític articulat a partir d’un centre que té una burocràcia professional, recapta uns impostos centralitzats i la monopolització de la violència.
Max Weber (1864-1920) va ser un sociòleg alemany, que va escriure diferents obres, entre les quals destaca L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme.
Max Weber, a cavall entre els segles XIX i XX,va fer una definició més precisa i concreta de l’Estat, advertint que havia de complir algunes característiques: havia de cobrar impostos de manera centralitzada a tot el territori que articulava, havia de disposar d’una burocràcia professionalitzada; i havia de tenir el monopoli de la violència, per tant, havia de tenir un exèrcit i cossos policials.
Si tenim present aquests tres punts, enstrobem que només els compleixen les organitzacions polítiques occidentals dels segles XIX, XX i XXI.

En època moderna no hi havia ni burocràcia, ni impostos ni exèrcit centralitzats
a) No impostos
No hi havia uns impostos centralitzats. Molts impostos no es cobraven amb diners, sinó que es pagaven amb productes vegetals o animals. És del tot impossible que un pagès d’Andalusia o de...