Condicionamiento clasico y operante

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 105 (26054 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Percepció

Índex

Introducció....................................................................................... Objectius............................................................................................ 1. Delimitació del concepte de percepció ................................. 1.1. La percepció i la cognició de la realitat .................................... 1.2. El problemaglobal de la percepció .......................................... 1.3. Els sensors i la recepció de l’energia de la realitat.................... 1.4. Les característiques de la percepció.......................................... 1.5. Els nivells d’explicació de la percepció .................................... 2. El procésperceptiu..................................................................... 2.1. Els components del procés perceptiu....................................... 2.2. L’input sensorial: l’estímul........................................................ 2.3. El processament perceptiu........................................................ 2.4. Les representacions................................................................... 2.5. Algunes característiques de la respostaperceptiva................... 3. La percepció visual..................................................................... 3.1. La jerarquia dels nivells perceptius .......................................... 3.2. L’agudesa i la sensibilitat visuals .............................................. 3.3. L’organització perceptiva ......................................................... 3.4. La percepció3 D ....................................................................... 3.5. La percepció del moviment...................................................... 4. La percepció auditiva ................................................................ 4.1. L’anàlisi de l’estímul acústic..................................................... 4.2. La percepció del to i de la sonoritat......................................... 4.3. L’agudesa i la sensibilitat auditives .......................................... 4.4. La percepció de l’espai auditiu ................................................. 4.5. La percepció de la parla ............................................................

5 6 9 9 10 13 15 18 20 20 21 23 26 28 32 32 33 35 37 40 45 45 47 49 52 53

© Universitat Oberta deCatalunya • P2/00113

Percepció

5. El desenvolupament perceptiu ............................................... 5.1. El desenvolupament de la capacitat visual .............................. 5.2. El desenvolupament de la capacitat auditiva........................... Resum................................................................................................. Exercicis d’autoavaluació............................................................. Solucionari ....................................................................................... Conceptes bàsics .............................................................................. Bibliografia ...................................................................................... Annex.................................................................................................

57 57 61 62 63 66 66 67 71

© Universitat Oberta de Catalunya • P2/00113

5

Percepció

Introducció

Els éssers vius interactuen continuadament amb l’entorn. Per a aconseguir que l’adaptació al medi sigui reeixida, que incrementi la possibilitat de supervivència de l’espècie, han de ser capaços d’extreure’n informació verídica iútil. Si pretenem comprendre com s’obté el coneixement del món, no podem renunciar a l’estudi de la percepció. Atesa la quantitat aclaparadora de coneixements de què disposem actualment sobre la percepció modal (visual, auditiva, hàptica, etc.) i intermodal, seria pretensiós tractar d’incloure exhaustivament aquesta matèria en unes quantes pàgines. Per això, aquí farem referència a la modalitat...
tracking img