Coneixements bàsics de l'esport

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1546 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educació física:1. Definicions:
L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït per la musculatura esquelètica, que fa que desprenguem energia. Són tots els tipus de moviments que és realitzen dintre d’un període de temps i que augmenten el consum d’energia i els metabolisme de repòs i consumeixen calories. Per altra banda, l’exercici físic, és una activitat físicaperò en aquest cas és una activitat planejada i realitzada amb l’objectiu de mantenir la forma física; l’exercici físic és bo per la salut i és per això que molta gent el practica. Finalment, la condició física la capacitat que té el nostre aparell locomotor per realitzar les activitats físiques. Podem dir també que és el nivell d’energia i vitalitat que permeten que puguem dur a terme lesnostres tasques diàries.

2. La resistència:
La resistència és la capacitat de realitzar un esforç durant el màxim temps possible i per tant de retardar l’aparició de la fatiga.
Hi ha mètodes intensius en que és més important la intensitat del treball que el temps que s’utilitza o els extensius en que importa més el temps utilitzat que la intensitat del treball.Hi ha dos classes de resistència:
- Resistència aeròbica: consisteix en fer exercici físic durant un temps llarg sense canviar el ritme ni reduir la intensitat. Aquesta resistència es caracteritza per un treball continu i seguit, és a dir: quantitatiu. Gràcies a aquest tipus de residència es pot disminuir el pes, augmentar les reserves energètiques, disminuir la freqüència cardíacai augmentar el nombre de glòbuls vermells.
- Resistència anaeròbica: aquest tipus de resistència es sol donar un cop ja es té resistència aeròbica. Es caracteritza per una aportació insuficient d’oxigen als músculs. S’utilitzen exercicis amb molt de moviment o on s’ha d’utilitzar molta força i treballa una mena d’esforç físic on en poc temps s’usa molta energia.
Dintrede la resistència anaeròbica trobem la resistència anaeròbica alàctica on no es produeix àcid làctic i s’utilitza la força del múscul i no requereix una preparació llarga, i la resistència anaeròbica làctica, en que es produeix àcid làctic que provoca fatiga i disminueix la funció cel·lular.


Hi ha 3 mètodes d’entrenament:
- Continuat: Fa un entrenament sense pausa per larecuperació i serveix per millorar la via metabòlica aeròbica.
Dintre del mètode continu trobem el mètode continu harmònic en que es va a la mateixa freqüència, ritme i velocitat, i el mètode continu variable en que la intensitat varia al llarg de l’exercici.
- Mètode fraccionat: divideix la càrrega d’entrenament en diferents parts i entre les que hi ha pauses perrecuperar-se. Hi haurà una recuperació activa(caminant o estriant) i pot ser parcial o total segons els objectius. Aquests treballen la via anaeròbica.
Dins del mètode fraccionat trobem el mètode intervàl·lic en que hi ah una pausa incomplerta i no deixa recuperar del tot de forma que s’acumula cansament i càrrega física. Repetició d’esforços d’intensitat submàxima amb pauses derecuperació incompleta. I per altra banda, el mètode de repeticions en que hi ha pauses amb recuperacions complertes. Esforços seguits que afectin a tot el cos.
- Mètode de competició(aquest és considerat un mètode però no gaire utilitzat): utilitza períodes de competició com a entrenament i treballa la resistència aeròbica.
Hi trobem les preparatòries( veure com funcional’entrenament), control(tests) i eliminatòries(classificar-se per altres competicions).


3. Freqüència cardíaca i freqüència cardíaca màxima:
La freqüència cardíaca és el nombre de batecs del cor o pulsacions per unitat de temps.
S’ha de mesurar en repòs, mitjançant palpació física 1 minut abans de fer la mesura de la pressió sanguínia i s’ha de repetir dues vegades el...
tracking img