Conferencia de castells

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1233 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI: CASTELLS

En aquesta conferència Castells va parlar sobre la Nova Economia i la influència en la societat, considerant la Nova Economia com aquella que fa ús dels nous recursos i que busca el màxim benefici per a tothom. Segons la meva opinió, Castells té raó al descriure els principals trets de l’economia actual, ja que és absolutament cert que allò més important per a una empresa al’actualitat és la capacitat de generar coneixement i de processar la informació, que aquesta nova economia pot abarcar tot el planeta gràcies als nombrosos mitjans de comunicació i que aquesta economia està construïda en un format de xarxes que estan connectades entre elles, encara que penso que el principal problema d’aquesta economia és la suposada impossibilitat de beneficiar a tot d’unamanera més o menys igual, cosa que Castells comenta a l’hora d’explicar els dos tipus de competivitat que poden existir. Tal i com diu Castells, aquelles economies que han tingut més èxit han estat aquelles que han usat el segon tipus de competivitat, aquella basada en la productivitat, com per exemple part dels Estats Units i alguns països nòrdics d’Europa.

Castells continua parlant sobre la crisiactual i explica que un dels principals problemes de l’economia actual és que no s’usen totes les noves tecnologies que es podrien fer servir. Òbviament Castells té raó a l’hora de criticar aquells que creien o ens feien creure que l’economia aniria sempre a l’alça i al dir que les tres bases d’una economia forta són el creixement econòmic, un atur dèbil i una baixa inflació. Però jo opino queuna part igualment important és l’ús de les noves tecnologies, ja que elles permeten una eficiència millor i una productivitat més gran. Castells També comenta la importància de que l’empresa sigui com una xarxa que estigui connectada tant per dintre la mateixa empresa com amb altres empreses de l’exterior. Com a exemple d’una zona que realment utilitza la Nova tecnologia de manera eficient,Castells anomena Silicon Valley.

Els tres elements clau de la Nova Economia per a Castells són el coneixement cientifico-tècnic, la innovació a la feina i la innovació cultural. Per ell, el coneixement cientifico-tècnic no només representa conèixer la tecnologia sinó tenir la capacitat de generar coneixement i transformar-lo en informació. Com a exemple, Castells posa Japó, un país d’aparençatecnologicament avançat però que en la realitat va deixar d’investigar en noves tecnologies en el moment en què arriba a la frontera d’innovació.
El segon factor consisteix en la capacitat del treballador a adaptar-se als canvis que puguin succeir durant la seva carrera professional, cosa que des del meu punt de vista no només és necessari per tal de millorar individualment sinó que també és necessarides del punt d’una empresa ajudar a educar els treballadors als nous sistemes de treball, ja que això només pot fer que beneficiar-la. En el tercer punt explica que allò important no és només la capacitat científica d’una societat, sinó també la capacitat humana de innovar-se i que a la llarga acabarà comportant una innovació en l’iniciativa empresarial. En aquest punt, Castells arriba a laconclusió que tots ja sabem: que allò que realment mou aquesta economia són els diners, la finalitat de qualsevol empresa. Sense diners, es pot ser l’empresari més innovador del món que no es podrà dur mai res a terme. Això des del meu punt de vista és un gran error per part dels governs, ja que haurien d’intentar ajudar tant com poguessin als empresaris que intentessin innovar per tal de millorar elmercat, ja que a la llarga això ens acaba beneficiant a tots.

Castells continua explicant com a partir d’una empresa que comença del no res (start up), des de les primeres inversions i beneficis fins al punt en què surt a oferta pública. Això permet a l’empresa obtenir una sèrie de serveis i pagar amb “stock options”, és a dir, amb accions que amb el temps s’espera que multipliquin el seu...
tracking img