Configuraciones y estados electrónicos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Patricia Martínez Albero. Grup C1

Introducció:
Escriure la configuració electrònica d’un àtom consisteix en indicar com es distribueixen els seus electrons entre els diferentsorbitals en les capes principals i les subcapes. Moltes de les propietats físiques i químiques dels elements poden relacionar-se amb les configuracions electròniques.
Els electrons ocupen elsorbitals de forma que es minimitzen l’energia de l’àtom. L’ordre exacte d’omplir els orbitals es va establir experimentalment, principalment mitjançant estudis espectroscòpics i magnètics,i és l’ordre que hem de seguir al assignar les configuracions electròniques als elements.
En un determinat àtom els electrons van ocupant, i omplint els orbitals de menor energia; quanes dóna aquesta circumstància l’àtom es troba en el seu estat fonamental. Si l’àtom rep energia, algun dels seus electrons més externs poden saltar a orbitals de major energia, passantl’àtom a un estat excitat.

1: Adequació, significat, nombres quàntics que els defineixen i obtenció de configuracions, termes, nivells i estats electrònics.
Per explicar cadascun d’aquestossignificats definim el moment angular orbital total L d’un àtom: és el vector suma del moment angular orbital dels electrons individuals:
L=∑_(i=1)^n▒L_i
A pesar de que els momentsangulars orbitals individuals dels electrons no commuten amb el hamiltonià atòmic, pot demostrar-se que el operador moment angular orbital total commuta amb el hamiltonià. Per tant, podemcaracteritzar un estat atòmic mitjançant un nombre quàntic L, on L(L+1)ℏ^2 és el quadrat de la magnitud del moment angular orbital total electrònic.
Per exemple, considerem l’estat excitatdel carboni, amb configuració electrònica: 1s^2 2s^2 2p3d. Els electrons s tenen moment angular orbital 0. Si combinem els moments angulars orbitals dels electrons p i d, trobem que
tracking img