Conflicte ambiental

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (296 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBRES IL·LEGALS AL PEIN MONTSEC: SEGON OBSERVATORI ASTRONÒMIC
Àmbit geogràfic
St. Esteve de la Sarga, Coll d’Àres (Serra del Montsec).
Descripció
Actualment, el Consorci del Montsec,mitjançant un conveni amb la Reial Acadèmia de les Belles Arts i les Ciències de Barcelona, està promovent la construcció ( actualment en estat avançat) d’un edifici per a lainstal•lació d’un observatori astronòmic. Aquestes obres suposen l’afecció d’uns 200m2 bruts de sòl per a la instal•lació d’una nova edificació d’uns 50m2 al costat del primer observatori astronòmicdel Montsec.
Conseqüències
Les obres s’han iniciat sense cap mena de permís. El sòl està declarat rústic, no urbanitzable. El municipi de St. Esteve de la Sarga, en l’actualitat nodisposa de normes subsidiàries ni Pla Urbanístic. A més a més cal considerar aquest sòl de protecció especial, atenent que en l’actualitat des del setembre de 2006, per acord del Govern de laGeneralitat, dita zona es troba declarada LIC (Lloc d’interès comunitari) i àrea ZEPA (Zona d’especial interès per a la protecció pels ocells) dins de la Xarxa Natura 2000 europea i estàconsiderat sòl de protecció especial pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. No s’ha fet el tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental, atenent tant l’afecció a un LIC com a una ZEPA:Cal tenir present que l’espai afectat es troba inclòs al PEIN aprovat mitjançant el Decret 328/92. Cal destacar molt negativament que els accessos al Coll d’Ares tant per la banda de laVall d’Àger com per la banda d’Alsamora s’han asfaltat, contravenint totalment les disposicions de l’Avaluació d’Impacte Ambiental del primer observatori, sense que les autoritats competentsen la matèria hagin fet res al respecte (Departament de Medi Ambient i Habitatge).
Organitzacions/moviments que intervenen
Associació per a la Defensa i Progrés d’Alsamora
IPCENA
tracking img