Consecuencias de la ilegalización del tabaco

Páginas: 55 (13561 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2011
INDEX
1.INTRODUCCIÓ

2.HIPÒTESIS INICIALS

3.QUÈ ENTENEM PER IL·LEGALITZACIÓ?

4. “LEY SECA”, ESTATS UNITS 1920 - 1930

5.DEMANDA

4.1 INFORMACIÓ (RESULTAT ENQUESTES)

4.2 RESULTAT (HIPÒTESIS)

6.OFERTA

5.1 INFORMACIÓ (PIB) (ATUR)

5.2 RESULTAT

8.PREU

6.1 ACTUAL

6.2 EN EL CAS D’IL·LEGALITZACIÓ (MERCAT NEGRE)

7.SECTOR PÚBLIC

7.1 INFORMACIÓ7.2 RESULTAT

9.CONCLUSIONS

10.AGRAÏMENTS

11.BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓ

El tema del nostre treball no va ser fàcil de elegir, ja que en un principi no teníem gaires idees clares, o si les teníem, no sabíem com les podríem dur a terme i treure’n un estudi complet. Finalment ens vam decidir per aquest treball; “Efectes econòmics de la il·legalització del tabac”.

Undels aspecte que ens va fer decidir a favor d’aquest tema i no d’algun altre que se’ns havia ocorregut, va ser la actualitat o, millor dit, la quotidianitat del tabac. Què vol dir això? Doncs anant pel carrer al dia a dia observes gent fumant i, realment, no hi dones més importància. El fet que formi part de la vida de molta gent i que, per tant, formi part de la societat, ens va semblar que eraja una motivació important per dur-lo a terme. Però no només això, ja que hi ha molts aspectes de la vida que formen part de la societat. El tabac és quelcom perjudicial i, fins i tot, considerat com una droga per a molts. D’aquesta manera, hem volgut saber i analitzar què passaria si realment fos tractat com a tal, com una droga il·legal, sabent tot el que suposa per a l’Estat el fet del consumdel tabac, ja que és una font d’ingressos important i té un gran impacte sobre la societat.

Explicades de manera general quines han estat les motivacions que ens han fet dur a terme aquest anàlisi, cal aclarir algun aspecte. En primer lloc, la nostra idea no és voler il·legalitzar el tabac, ni perquè hi estiguem a favor ni en contra, simplement aprofundir dins l’àmbit econòmic per veurequines conseqüències suposaria dins a cada component de l’economia. En segon lloc, el que tampoc ens interessa és dissenyar la llei o reglament que il·legalitzi el tabac. Per tant, no volem entrar en termes jurídics i de lleis perquè no és de la nostra incumbència. En tercer lloc i, possiblement, més important és ressaltar que aquest estudi és de caire totalment hipotètic. La manera en la qual hemdut a terme l’estudi ha sigut, en primer lloc, saber com es comporta actualment el mercat del tabac en els diferents components que hem separat l’estudi, per després profunditzar i analitzar en el que realment passaria si es portés a terme la restricció. Així doncs, en cada apartat donem possibles solucions, algunes més possibles, d’altres més hipotètiques, sobre el què podria passar ja que no podemsaber què és el que realment succeiria.

El nostre treball està estructurat en quatres apartats importants unit a algun més introductori i que ens ha servit per aclarir què es el que, en essència, volem estudiar. Els dos apartats que suporten menys dades empíriques i d’anàlisi son els dos que trobem situats primer.

El primer d’aquests parla sobre el que entenem nosaltres quanparlem d’il·legalització. En aquest apartat, sense intenció de entrar en el disseny i configuració de la llei, analitzem breument què implicaria i com es duria a terme la restricció bàsicament tenint en compte com els casos de les drogues actuals.

Pel que fa al segon, ens va semblar interessant veure un antecedent similar a la nostra proposta com és la Llei Seca que es va promulgar alsEstats Units durant la dècada de 1920 i 1930. Aquí hem volgut veure per sobre de tot quin va ser l’impacte social de la mesura, com va reaccionar la gent i si realment el consum d’alcohol va disminuir o no.

El primer punt dels quatre centrals és el que tracta sobre la demanda. Aquí comentem en primer lloc les dades relacionades amb la demanda actual de tabac, des de la quantitat de gent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ilegalizacion del tabaco
  • El Tabaco y sus consecuencias
  • consecuencia del tabaco
  • Consecuencias del tabaco sobre la salud
  • CONSECUENCIAS DEL TABACO Y EL ALCOHOL
  • causa uy consecuencias del tabaco y el alcohol
  • Consecuencias Del Tabaco
  • consecuencias del tabaco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS