Consumismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COM AFECTA EL CONSUMISME EN L’EDUCACIÓ SOCIAL:
El consumisme està generant una vida cada cop mes competitiva, e individualista: Un món cada cop mes allunyat de utopies emancipadores y de unasocietat cada cop mes enfocada sobre el seu propi egocentrisme .
El consum s’imposa sobre les nostres consciencies com un l’estil de vida del qual no podem , no volem y no sabem escapar.
Aquet estil devida es fonamenta en la rapidesa , la immediatesa i la fàcil substitució de qualsevol producte. Tots aquets aspectes els considerem antinòmies de qualsevol tipus de tasca educativa ja que entenemaquesta com un sèrie de processos lents i costosos.
L’educació social s’enfronta per tant, a intervenir per tal de conscienciar que tot aprenentatge, mètode, i procés humà entenent la complexitat d’aquetno es ni ràpid i immediat si no que la lentitud i la paciència son qualitats que haurien de ser permanents i perdurables. L’educació social també ha d’incidir en el concepte que tot esser humà es únic,irrepetible i mai pot ser substituït per cap altre.
El consum es una de les principals conseqüències per que es generi-hi diferenciació de classes. Actualment la novetat esta a l’ordre del dia, iper tant això comporta conseqüentment que les persones que no disposin de recursos econòmics per obtindre aquesta classe de productes no hi pugin accedir i per tant, s’estableix la diferenciaciód’estatus socials. Un dels objectius principals de l’educació social hauria de ser reduir i fins i tot eliminar aquestes desigualtats socials, que comporten alhora molts dels conflictes socials que vivim enaquesta societat i en l’actualitat.
Aquest fet es extrapolable a l’existència del que coneixem com a tercer món: un món on la població actua com a mà d’obra barata però paradoxalment aquestes personesno disposen dels recursos per comprar els productes que ells mateixos fabriquen.

Conclusions:
Entenem que el consumisme està generant una vida cada cop mes competitiva, e individualista. Veiem...
tracking img