Contabilidad de costes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 55 (13513 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El model ABC

Índex

Introducció.................................................................................................. Objectius....................................................................................................... 1. El moviment crític en comptabilitat de costos.......................... 1.1. 1.2. 1.3. L'època revisionista..................................................................... El nou entorn i la comptabilitat de costos en la dècada dels vuitanta ....................................................................................... La "crisi" de la comptabilitat de costos en la dècada dels vuitanta ....................................................................................... 2. De la concepció horitzontal de l'empresa al modelABC......... 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. Valor i cost .................................................................................. Revisió del concepte d'empresa .................................................. Cadenes de valor genèriques i específiques ................................ Activitats ......................................................................................Enllaços (linkages) ........................................................................ Costos i gestió des de les activitats .............................................

5 6 7 7 10 12 16 16 17 18 19 22 24 26 26 26 27 29 31 32 36 37 40 44

El control i gestió de costos per activitats.................................. 3.1. 3.2. Què és un model ABC................................................................ Breu resum històric del model ABC ........................................... 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. El vessant pràctic ........................................................... El vessant teòric ............................................................. Activitats: concepte i classes .......................................... Costdrivers.......................................................................

Els dos components principals de l'ABC: activitats i cost drivers..

Mètode de càlcul del model ABC ............................................... Conclusió .....................................................................................Resum............................................................................................................

© FUOC • PID_00149463

5

El model ABC

Introducció

En aquest mòdul de l'assignatura Comptabilitat de costos duem a terme la triple tasca següent: 1) D'una banda, examinarem el passat més recent de la nostra disciplina, remuntant-nos a tan sols dues dècades cap enrere. Aquesta visió històrica ens donarà prou perspectiva per a entendre algunes de les propostesactuals en comptabilitat de costos. En especial ens permetrà de descobrir la lògica del naixement de l'ABC (activity based costing), un model àmpliament difós, però no sempre enfocat amb la visió més encertada. 2) D'altra banda, us ajudarem a llançar una mirada crítica (que no significa despectiva!) al llegat tradicional de la comptabilitat de costos que heu estudiat al llarg de la vostra carrera.Us semblarà que caiem en el mite de Penèlope, desteixint el que semblava tan perfectament ordit, però en el fons us resultarà particularment útil per a posar unes gotes de relativisme en tot allò que apreneu a la universitat. D'aquesta manera no hi ha perill que us poseu, pel que fa a la comptabilitat de costos, al costat dels seus pitjors crítics. Per sort, la nostra disciplina és lliure denormes i convenis socials. I com llegireu aquí, ben interpretat, us donarà idea de l'enorme vivor històrica i actual d'una disciplina que avui miren tots els empresaris com a font de competitivitat. 3) La tercera tasca consistirà a estudiar l'ABC, tant des del vessant de la seva carcassa conceptual com des del vessant de la seva utilitat pràctica. Creiem que estem davant un model de costos nou, la...
tracking img