Contextos educativos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1649 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ensenyament efectiu i afectiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sara Torras Martínez
Sergio Rella Rodríguez
Processos i contextos educactius I
Queca Criach i Dolors Busquets
18 de desembre del 09.
 
 
 

ÍNDEX
 
 
1.              Introducció               
2.              Apartats              
 
2.1.              Climes que es creen a l’aula               
 
2.2.              Valors de la vida que treballa el mestre               
 
2.3.              Lligamsentre professor i família              
 
3.              Conclusió

4. Valoració         

1. INTRODUCCIÓ
 
Des del mòdul de processos i contextos educatius I ens han proposat la realització d’un treball sobre el visionat del documental pensant en els altres. Aquesttreball està format per l’estudi de diverses qüestions de tal forma que s’arribi a treballar conjuntament  tots aquells temes tractats tan en l’assignatura d’Història i Antropologia com en la de Psicologia de l’educació.
 
Una vegada vist el documental hem escollit un tema i el que vam decidir va ser el rol del mestre,  ja que en aquest documental s’observa clarament el paper que exerceix elsenyor TOSHIRO KANAMORI.
 
Mes endavant hem fet una elecció de tres apartats que anessin relacionats amb el documental però que també alhora a partir d’aquí poguéssim estendre’ns de tal forma que afegíssim un text augmentatiu amb el temari donat a classe.
Els temes són els següents:
 
1.    Climes que es creen a l’aula
2.    Valors de vida que treballa el mestre
3.    Lligams entre professor ifamília
 
Aquests són els tres temes escollits, i el que ens va decidir agafar aquests tres va ser el caràcter del professor, la forma de tractar als alumnes i sobretot la forma característica que tenia de resoldre els conflictes que sorgien a l’aula.
 
A continuació desenvoluparem els apartats i al final farem una petita conclusió i valoració sobre el treball en general.
 

2. APARTATS
 2.1. CLIMES QUE ES CREEN A L’AULA
 
El professor Toshiro Kanamori educa als infants en un ambient de respecte absolut entre tots els companys. Considera molt important que els alumnes participin i puguin donar la seva opinió al respecte i els dóna una llibertat a l'hora d'expressar les seves opinions.
A més a més el professor té com a objectiu que els alumnes siguin autosuficients i puguinrealitzar i desenvolupar activitats de manera individual o en grup sense l' ajuda del mestre.
Tot l’esmenta’t podem relacionar-ho amb la pedagoga que hem estat treballant a l'assignatura d'història i antropologia de l'educació.

Maria Montessori considerava que l'escola és de gran importància a la vida dels nens i és per aquest motiu que li dóna una gran rellevància a l'ambient, tal i com podemveure a l'aula del professor Toshiro, un ambient de companyerisme i el seu temari es flexible totalment, tant que no té ni llibres.
A més a més Montessori creu que l'experimentació feta per ells mateixos és molt important ja que d'aquesta forma interioritzen molt més l'aprenentatge, com podria ser el fet del rai, aprendre la flotació dels objectes. Aquesta teoria també la comparteix Dewey amb elseu pragmatisme s’aprèn fent.

També el mestre es capaç de crear situacions per a que els infants aprenguin, ell està molt atent per ensenyar cada cosa en cada moment, el fet aquest es veu al principi del documental quan el mestre fa llegir una carta a un alumnes sabent que feia poc que havia mort el seu pare, per q així d'aquesta forma crear un clima càlid per a que una alumna que va perdre...
tracking img