Contidos da cultura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1576 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
▪ CONTIDOS DA CULTURA.
Seguiremos neste apartado a enumeración ou clasificación dos contidos da cultura que J. Maestre Alfonso realizou na sua obra: “Introducción a la Antropología Social” (Madrid. Akal. 1974 pp. 107 ss.)
1. As Institucions: As institucions sociais, son pautas, modelos ou patrons de comportamento, que teñen carácter normativo dentro dunha sociedade. Se soen distinguir eiquíentre: Costumes e Normas.
• As costumes, definen o modo de ser e vivir dunha sociedade e non son obligatorias, en cambio,
• As normas, si que o son e levan consigo a posibilidade de fortes sancions se non se respetan. Cando as normas están sancionadas xurídicamente, se convirten en Leis. Sen embargo, as leis poden carecer de forza impositiva se van contra as costumes ou as normas (ex: omotín de Esquilache en 1766).
• Outras institucions son tamén: as modas, os estilos, os ritos simbólicos, as ceremonias, etc...
2. As Ideas: Temos que incluir eiquí, ante todo: Os coñecementos, as crenzas e os valores.
• os coñecementos, soen estar distribuidos socialmente (nas sociedades avanzadas) entre os distintos “especialistas” de cada materia (médicos, avogados...).
• Ascrenzas, están difundidas amplamente e teñen escasa obxectividade: non son verdadeiras nin falsas; é o que todo o mundo cré, sen mais, e poden estar formuladas de mil xeitos distintos: sentenzas, refrans, mitos e lendas...
• Os valores: cada cultura determina qué debe ser considerado como bo, belo... e polo tanto, fixa o que todos teñen que aprezar e desexar (cánones de beleza, por exemplo...)3. Os Materiais: As cousas ou obxectos que pertencen a unha cultura; é o que se chama as veces “cultura material”, para diferenciala da “cultura inmaterial” (institucions e ideas). Sen embargo, ambas están moi estreitamente unidas: cada cultura produce os obxectos que corresponden as suas ideas e institucions (as pirámides, as catedrais...). Os obxectos culturais teñen case sempre un valorsimbólico que só pode ser comprendido no interior da cultura que os produxo.
4. As Técnicas ou Tecnoloxía: cuxo conxunto da lugar ás industrias e ós oficios. Cada cultura conta con numerosas técnicas para o coidado do corpo (parto, descanso, xogos, comidas...), para a adquisición de produtos (caza, pesca, agricultura, minería...), para a produción de obxectos e instrumentos, para o transporte, para aconstrución, para o comercio, etc...

▪ CONSTRUCIÓN E LEGITIMACIÓN DA CULTURA
Se nos preguntamos agora ¿de ónde xurdiu a cultura?, non hai máis que unha resposta posible:
A cultura non procede da natureza biolóxica do ser humano, senon que é un produto do Home.
O ser humano prácticamente carece de instintos si o comparamos co resto dos animais. Carece, pois, de pautas instintivas decomportamento para enfrentarse co meio e relacionarse cos demáis e por eso ten que inventalo casi todo. Así, pouco a pouco, foi acumulando experiencias valiosas, produto de múltiples tentativas, éxitos y fracasos: experiencias colectivas.
Esas experiencias, non quedaron no interior dos individuos que as realizaron, senon que se viron sometidas a un proceso de externalización e obxectivación, e así seforon “sedimentando” e transmitindo as xeracions siguintes (tradición). As experiencias rematan institucionalizándose e son fixadas definitivamente perante todo un sistema de pautas (normas, leis, ritos...) e sancions. Se esquece, por exemplo cómo se inventó a arte de pescar en canoa... o que queda, é unha institución: como se construen as canoas e as lanzas, como se pesca, en qué fechas, qué peixesse poden pescar e cales non, quienes poden ir a pescar, etc...
O bo funcionamento dunha sociedade require que as institucions sexan respetadas e mantidas; Nada máis eficaz, que facelas aparecer como inmemoriais e sagradas...(“reificación”: considerar os produtos culturais como “cousas” naturais e non como creación do Home...) así, se acada a sua lexitimación. Os xeitos de lexitimar (é dicir,...
tracking img