Control i gestió de qualitat

Páginas: 19 (4627 palabras) Publicado: 20 de enero de 2011
Técniques i instruments per a la gestió de la qualitat |
Técniques i instruments per a la gestió de la qualitat
|
|

Sara Sorribes Herraiz
|


Índex
1. Introducció
2. Evolució històrica del concepte de qualitat
3. El model Europeu d'excel • lència: L'autoavaluació
4. Sistemes d'assegurament de la qualitat: ISO 9000
5. El manual de qualitat, els procediments i la documentacióoperativa
6. Disseny i planificació de la qualitat
7. Tècniques avançades de gestió de la qualitat: benchmarking
8. Tècniques avançades de gestió de la qualitat: La reenginyeria de processos

Introducció
La Qualitat Total és l'estadi més evolucionat dins de les successives transformacions que ha patit el terme Qualitat al llarg del temps. En un primer moment es parla de control de qualitat,primera etapa en la gestió de la Qualitat que es basa en tècniques d'inspecció aplicades a Producció. Posteriorment neix l'Assegurament de la Qualitat, fase que persegueix garantir un nivell continu de la qualitat del producte o servei proporcionat. Finalment s'arriba al que avui en dia es coneix com qualitat total, un sistema de gestió empresarial íntimament relacionat amb el concepte de MilloraContínua i que inclou les dues fases anteriors. Els principis fonamentals d'aquest sistema de gestió són els següents:
• Consecució de la plena satisfacció de les necessitats i expectatives del client (intern i extern)
• Desenvolupament d'un procés de millora contínua en totes les activitats i processos duts a terme a l'empresa (implantar la millora contínua té un principi però no un fi).
•Total compromís de la Direcció i un lideratge actiu de tot l'equip directiu.
• Participació de tots els membres de l'organització i foment del treball en equip cap a una gestió de qualitat total.
• Involucració del proveïdor en el sistema de qualitat total de l'empresa, donat el fonamental paper d'aquest en la consecució de la Qualitat a l'empresa.
• Identificació i Gestió dels Processos Clau del'organització, superant les barreres departamentals i estructurals que amaguen aquests processos.
• Presa de decisions de gestió basada en dades i fets objectius sobre gestió basada en la intuïció. Domini del maneig de la informació.
La filosofia de la qualitat total proporciona una concepció global que fomenta la millora contínua en l'organització i la implicació de tots els seus membres,centrant-se en la satisfacció tant del client intern com l'extern. Podem definir aquesta filosofia de la següent manera: Gestió (el cos directiu està totalment compromès) de la Qualitat (els requeriments del client són compresos i assumits exactament) Total (tot membre de l'organització està involucrat, fins i tot el client i el proveïdor, quan això sigui possible).
2. Evolució històrica del conceptede qualitat
Al llarg de la història el terme qualitat ha sofert nombrosos canvis que convé reflectir en que la seva evolució històrica. Per a això, descriurem cadascuna de les etapes i el concepte que es tenia de la qualitat i quins eren els objectius a perseguir
Etapa | Concepte | Finalitat |
Artesanal | Artesanal Fer les coses bé independentment del cost o esforç necessari per a això |* Satisfer al client. * Satisfer l'artesà, per la feina ben feta * Crear un producte únic. |
Revolució Industrial | Fer moltes coses no important que siguin de qualitat
(S'identifica Producció amb Qualitat). | * Satisfer una gran demanda de béns. * Obtenir beneficis. |
Segona Guerra Mundial | Assegurar l'eficàcia de l'armament sense importar el cost, amb la major i més ràpidaproducció (Eficàcia Termini = Qualitat) | . Garantir la disponibilitat d'un armament eficaç en la quantitat i el moment precís. |
Postguerra (Japó) | Fer les coses bé a la primera | * Minimitzar costos mitjançant la Qualitat * Satisfer al client * Ser competitiu |
Postguerra (Resta del món) | Produir, com més millor | Satisfer la gran demanda de béns causada per la guerra |
Control de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Control I Gestió
  • Analisi I Control De Qualitat
  • Historia Control De Qualitat
  • organització i gestió de la biblioteca
  • CONTROL DE GESTI N TRABAJO
  • Control i
  • Control de Gesti n
  • Control I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS