Controlador sistemas digitales

Páginas: 2 (312 palabras) Publicado: 11 de enero de 2011
Pràctica 6: Contador síncron descendent mòdul 5 (3 bits). Per a realitzar aquest exercici, necessitam 3 biestables JK, ja que tenim 3 bits, i tambénecessitarem alguna porta lògica AND. Per a començar, farem la taula del circuit. Estat s 100 011 010 001 000 C=0 C=1 100 011 010 001 000 011 010 001 000100 X0 0X 0X 0X 0X JK2 X1 0X 0X 0X 0X 0X X0 X0 0X 0X JK1 1X X0 X1 0X 0X 0X X0 0X X0 0X JK0 1X X1 1X 1X 0X

Com que és un contador descendent, el primerestat és el 4 (100), i anam descendent fins a 0 (000). Per a que sigui sincron, tots els biestables hauràn de rebre en el mateix instant la senyal derellotge. Quan el contador arriba a l’estat 000, ha d’iniciar un nou cicle a partir de 100, ja que esteim treballant amb un comptador mòdul 5. Hem deveure que per passar de 000 a 100 hem de forçar Q2 per a que agafi el valor 1, mentre Q1 i Q0 ja estàn a 0. Hem de decodificar el 000 i posar a 1 el darrerbiestable, forçant axí al comptador a començar un nou cicle. El que farem serà usar un multiplexor amb portes lògiques per a cada entrada J i K de cadabiestable per tal de ficar-hi els valors de entrada desitjats. Els valors de les entrades J i K segons la taula són: -J2: Q1'·Q0'·C -K2: C -J1: Q2·C-K1: Q0'·C -J0: Q1·C + Q2·C -K0: C -Z: Q2'·Q1'·Q0' La sortida serà 1 quan les Q's siguin totes 1. Això ho aconseguirem amb una porta and.

El logigramaés el següent:

Mario Bayon Klein DNI: 41539550D Joan Miquel Perelló Puig DNI: 41536859D Grup: GA12 Telèfons de contacte: 650020761; 648129635

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sistemas digitales y sistema de control
  • Sistemas De Control Digital
  • Sistema de control digital
  • sistemas de control digital/anaya
  • Control digital en sistemas hidrahulicos
  • Control Digital
  • Controladores digitales
  • Control digital

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS