Cooperación bajo nalón

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2529 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COOPERACIÓ TURÍSTICA A EL “BAJO NALÓN”

SUMARI
0. INTRODUCCIÓ .............................................................................................. 3 1. MARC GEOGRÀFIC ...................................................................................... 3 2. RECURSOS TURÍSTICS ............................................................................... 4 3. OFERTA TURÍSTICA..................................................................................... 4 4. DEMANDA TURÍSTICA.................................................................................. 5 5. ANTECEDENTS DE COOPARACIÓ EN LA GESTIÓ TURÍSTICA................ 5 6. CONSORCI TURÍSTIC DEL BAJO NALÓN ................................................... 6 7. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DEL BAJO NALÓN............................ 6 7.1 PRINCIPIS................................................................................................ 7 7.2 OBJECTIUS.............................................................................................. 8 7.3 PRIORITATS ............................................................................................ 8 7.4 LINIES ESTRATÈGIQUES....................................................................... 9 9. CONCLUSIONS ........................................................................................... 11

2

0. INTRODUCCIÓ
El present informe pretén analitzar els processos de cooperació que han tingut lloc a la subcomarca asturiana del Bajo Nalón per tal de desenvolupar el turisme de forma integrada. L’informe compta amb unanàlisis breu del territori, dels agents cooperants i líders en matèria turística, així com de l’instrument estratègic de planificació turística vigent. El principal agent d’estudi és el Consorci Turístic del Bajo Nalón, mentre que l’instrument a analitzar és el Pla Estratègic de Turisme del Bajo Nalón.

1. MARC GEOGRÀFIC
El Bajo Nalón es situa al centre del Principat d’Astúries i dins la comarca deAvilés. Des del litoral penetra cap a l’interior tot seguint el curs del riu Nalón, el segon més important del Principat d’Astúries. Els municipis que formen part del Bajo Nalón, són: Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón. Mapa: Municipis del Bajo Nalón.

Es tracta d’un territori petit, de 150km2, malgrat això, presenta una elevada diversitat paisatgística, ja que conté tan paisatges marítimscom de muntanya. Els tres municipis sumen un total de 15.153 habitants (2009). Pravia és el municipi que disposa de més població 9.131 habitants, Soto del Barco 4.052 habitants i finalment, el municipi més petit, Muros de Nalón amb 1.970 habitants.

3

El sector econòmic predominant és els serveis, segueix la indústria i la construcció. Muros del Nalón es el municipi que presenta un major pesdel sector serveis, mentre que es el municipi de Pravia el que presenta uns percentatges més alts en indústria, finalment, el municipi de Soto del Barco destaca per ser el menys terciari i el que presenta uns nivells més elevats de la construcció. Pel que fa als espais naturals, compta amb diferents figures de protecció del medi. Presenta el LIC del Nalón amb 325 hectàrees d’hàbitats, la ZEPACabo Busto-Luanco de més de 9.900 hectàrees de franja litoral asturiana i amb representativitat al Bajo Nalón. Disposa de platges amb bandera blava i una platja Monument Natural, la Playa de Bayas. Els tres municipis es troben ben comunicats tant per carretera com per ferrocarril. La seva localització estratègica fa que estiguin a una distància relativa baixa dels principals nuclis de població tantdel Principat d’Astúries com de les autonomies adjacents.

2. RECURSOS TURÍSTICS
Malgrat que s’hagi desenvolupat el turisme en els diferents municipis, encara existeixen àrees, com la zona baixa de la desembocadura del Nalón, amb un baix aprofitament turístic. S’identifiquen deficiències en la promoció i gestió de Centres Visitables, així com en l’estat d’alguns camins. Les potencialitats...
tracking img