Cooperativismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (652 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL MÓN COPERATIU A L’ESTAT ESPANYOL
Definició cooperativa: associació autònoma de persones, que s’ha agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials iculturals comunes mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtiques.
Totes les persones tenen la mateixa capacitat de decisió.
Pioners cooperativisme: Robert Owen, Saint Simon,WilhemRaffesteinm, Josep Roca i Galès, i Fernando Garrido. Tots ells eren personatges importants, significatius per les cooperatives, ja que representaven els seus ideals.
Gestió de les cooperatives:les persones es troben per sobre del capital, finalitats per la col•lectivitat, no per l’individu. D’interès comú, per als socis.
Es genera una aplicació i reinversió dels excedents econòmics enles finalitats o els béns comuns.
Principis cooperatius: principis que posen en pràctica els seus valors, constitueixen uns criteris que s’ha d’aplicar:
1. Portes obertes
2. Gestió democràtica delssocis/es
3. Participació econòmica dels socis (propietaris de tot)
4. Autonomia i independència
5. Educació, formació i informació
6. Cooperació entre cooperatives (coordinar diferents cooperativesen grups cooperatius)
7. Interès per la comunitat
Història del cooperativisme:
El cooperativisme és una realitat presenta, que comença al segle XIX amb la revolució industrial, obrers i camperols(es veuen obligats a deixar les seves terres) es començaren a revolucionar en contra la situació que s’havia establert.
Molts d’aquests col•lectius van unir forces i formaren les cooperatives.
Laprimera cooperativa que apareix és la cooperativa britànica Rochdales, organització que repartia els seus beneficis entre els membres que en formaven part. Cal destacar que en el moment de màximaexpansió, aquesta cooperativa va arribar a reunir 1,7 milions de persones.
Posteriorment el cooperativisme s’estendrà cap a altres països com a França o a Catalunya.
La primera cooperativa espanyola és...
tracking img