Cosmetologia

Páginas: 3 (515 palabras) Publicado: 23 de marzo de 2011
COSMETOLOGIA. TEMA 1 << PRINCIPIS DE QUÍMICA >>

1. Què són les substàncies químiques?
Són aquelles que tenen totes les seves molècules iguals.( un sola molècula )

2. Quèsón els símbols químics? Posa exemples :
Són el que representen als elements químics i serveixen per identificar-los internacionalment , formats per una o dos lletres derivades del seu nom en llatí ;exemples : Na : sodi ( natrium) ; Ka potassi ; O oxigen.

3. Què són les molècules?
Són grups d’àtoms ( UNIONS D’ÀTOMS )

4. Donada la formula d’una substància com reconeixeries sicorrespon a un element o a un compost?
Depèn de si els àtoms són iguals , parlem de element i si són diferents parlem de compost .
ELEMENT: O OXIGEN
COMPOST: CO DIÒXID DE CARBONI

5.Defineix anió catió. Exemples .
Catió : és un àtom amb carrega positiva a causa de la falta d’electrons .
Ex: F – ferros
Anió : és un àtom amb càrrega negativa a causa de l’excés d’ electrons .Ex. Cl – Clorur

6. Quina repercussió te la presència de ions en els cosmètics ?
Depenent de la quantitat de ions que hi ha en un cosmètic afectará a la estabilització, conductivitat ipenetració de les substàncies de la pell.

7. Que és un electròlit ?
Són compostos que es dissòcien amb una dissolució acuosa per donar lloc a ions .

8. Per a què serveix el concepte de pH?Matemàticament a què correspon?
Per definir la concentració de protons que hi ha en una dissolució .
Matemàticament correspon a = Ph=-log(H+)

9. Comenta l’escala de ph.
Va de l’1 al 14 i elpunt mig o neutre es el 7 que representa la concentració de protons i hidroxils és igual en dissolucions . Per sota de set es diu que són solucions àcides i per sobre de 7 és una solució alcalina obásica .

10. Característiques generals dels àcids i les bases .
Àcids : sabor àcid , donen color vermell al paper de tornasol , reaccionen amb metalls i lliberen hidrògen i reaccionen amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cosmetologia
  • COSMETOLOGÍA
  • Cosmetologia
  • cosmetologia
  • cosmetologia
  • Cosmetologia
  • cosmetologia
  • Cosmetologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS