Cosmoloxía actual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1189 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
A COSMOLOXÍA ACTUAL

No século XIX considerábanse plenamente vixentes as leis de Newton:
LEI DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
Postula que:
* Todos os corpos se atraen
* Canto maior sexa a masa e a distancia máis forza de atracción hai.
Newton pensaba que o Universo era infinito é estático
EXEMPLO 1 (LEI DA GRAVIDADE)

A terra e a Lúa atráense gravitacionalmente de forma recíproca.
Sesupoñonemos que a lúa cambia de lugar repentinamente por exemplo como consecuencia dun impacto con un asteroide,e se acerca máis á Terra.
A Terra agora sinte unha forza da gravidade máis intensa porque a Lúa atópase máis cerca da Terra.

Xa no século XX Albert Einstein (1879-1955) físico alemán,suple os erros da Lei de Gravitación Universal (Newton) e formula a Teoría da Relatividade.
TEORÍADA RELATIVIDADE

Einstein resolveu o problema da velocidade da luz:
EXEMPLO 2

Un coche emite luz cara adiante e cara atrás.Cal dos dous raios de luz se move con maior velocidade con relación ao chan?
Para responder a iso fíxose as seguintes preguntas:
* O raio de luz dianteiro móvese con maior velocidade? NON
* O raio de luz traseiro móvese con maior velocidade? NON
* Os dousraios móvense a igual velocidade? SI
Con isto demostrou que: a velocidade da luz é constante sen importar quen nin como se emitiu.
Tamén observou que non hai máis rápido que a velocidade da luz. Ainda que isto está a punto de ser refutado porque atoparonse unhas partículas chámadas neutrinos moito máis rápidas que a velocidade da luz.
Masa, tempo e lonxitude na teoría da relatividade:Relatividade da masa:
A masa dun obxeto que se move,con respecto a un observador,parece maior do que é cando está en repouso con respecto a él.
Exemplo 3:
>
Outras das afirmacións que facía Einstein é : O tempo é relativo non absoluto.
Exemplo 4:
Para explicar isto,poñía a paradoxa de dous irmáns xemelgos:
1.Temos a dous irmáns xemelgos.
2.Un deles marcha de viaxe nunha nave espacial noano 1960

Isto explícase coa DILATACIÓN DO TEMPO,isto quere dicir que un mesmo intervalo de tempo non ten porque ter a mesma duración.

Outra das consecuencias da teoría da Relatividade é: A contracción da lonxitude
Para un observador a lonxitude dun obxeto en movemento é sempre máis pequena que a súa lonxitude cando está en repouso.
Exemplo 5

Einstein compartía a opinión de Newton dunUniverso estático e infinito pero tras coñecer o descubrimento do “desprazamento ao vermello” de Hubble cambiou a súa opinión pola de un Universo dinámico e infinito.
Edwin Hubble no 1928 observou que se mire de onde se mire as galaxias máis lonxanas estanse alonxando máis rápido unhas de outras.Isto coñécese como a Lei de Hubble.Isto descubriuno descompoñendo o esprecto das cores da luz cantomáis lonxe máis se desprazaban cara o vermello e canto máis cerca cara o azul.
Exemplo 6

Con isto Hubble desmostrou o que xa anunciara Friedman no 1922 ( que as galaxias se estaban alonxando)
Lemaître partindo das teorías de Friedmann, propuxo a hipótese de que as galaxias procedesen dun núcleo inicial que denominou “ovo cósmico. En efecto, se Friedmann tiña razón e o universo estaba enexpansión, ao percorrer o tempo á inversa, é dicir, do presente cara o pasado, deberíamos chegar a un instante en que t (tempo) fora igual a cero (t=0). Nese momento toda a materia do Universo estaría concentrada nun punto do espazo-tempo denominado singularidade do Big-bang.
Exemplo 7

O Big-bang :
Exemplo 8

O universo formouse hai miles de millóns de anos nunha grande explosión inicial,poucos segundos despois o universo primitivo era moi pequeño e denso concentrando unha temperatura extraordinariamente elevada.
A expasión do Universo provocou que a súa temperatura descendese. A cocentración inical de enerxía impedía que as partículas elementais da materia, se agrupasen. Ao arrefriar, estas puidéronse unir mediante forzas nucleares electromagnéticas para dar lugar aos átomos.
O...
tracking img