Creación De Un Texto Narrativo

Víctor Català, Drames rurals

1 CONTEXTUALITZACIÓ

Pseudònim de Caterina Albert i Paradís, l’escriptora més rellevant de la narrativa modernista.
2.1 La concreció del dualisme modernista
«EnMet de les Conques» creació univers femení, el de les Conques, com si es tractés d’una escena de les bruixes de Salem. Victor vol situar el marc inicial en la categoria del símbol. El cor de donesinicial és reforçat per l’anònim cor de «la gent» per tal d’individualitzar la presentació del protagonista. Aquest dualisme en la construcció dels personatges harmonitza amb el dualisme filosòfic quepredomina al llarg de tot el recull. Subratlla la dimensió dramàtica, i tràgica, del context del protagonista, a la manera de les tragèdies clàssiques. Aquest recurs narratiu que utilitza tècniquesteatrals el podrem observar al llarg de totes les històries. D’entrada tenim la insinuació d’una estructura dual: l’«aparició» d’en Met nadó es produeix en tornar de l’església. Imposa visió tràgica. Laidea del maligne és presentada ben al principi amb «la idea de l’íncubus»: en Met és vist per «la gent» com el resultat de la relació d’un dimoni amb la conca. Aquesta idea de malignitat convé devincular-la amb els elements que es relacionen amb el Destí. El sentit de «deshumanització» de la humanitat es veu en el fet que en Met nen sigui associat a un cuc. L’animalització del personatge és clara itambé la seva vinculació estreta amb la terra; se’ns presenta «rebolcant-se al bat del sol, enmig de la pols resseca» i com «un animaló empestat». El punt de partida del viatge del protagonista és laterra mateixa, totalment animalitzada i desespiritualitzada. El concepte mateix d’infantesa és eliminat.(punt important) Una el·lipsi narrativa de catorze anys ens fa plasmar la idea de l’isolamentsocial i del procés d’individualització inorgànic del protagonista. La manca de coixí emotiu construeix un ésser aïllat i amb una fesomia revinguda: tots els seus trets físics són una negació de la...
tracking img