Creacion de sistema de datos

Páginas: 36 (8861 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2011
WEB BIDEZ LAN ORDUEN KUDEAKETA SISTEMA
MEMORIA

IBAN ARRIOLA
JANIRE ARRIAGA
ARATZ MUJIKA
ITZIAR CORTES
IÑIGO GEBARA
JOSU CEBERIO

2008/05/16
MEMORIA

AURKIBIDEA
AURKIBIDEA 4
IRUDIEN AURKIBIDEA 4
1. LABURPENA 6
2. SARRERA 6
3. AURREKARIAK 8
4. PLANGINTZA INTEGRATUA 9
4.1. Atazen Deskribapena 9
4.2. Baliabideen Planifikazioa 11
4.3. Atazen Egituratzea 13
4.4. AtazenIraupenen Estimazioa 15
4.5. Kostuen Estimazioak 17
4.6. Proiektuko Programa 24
4.7. Arriskuen planifikazioa 29
4.8. Irismenaren zuzendaritza plana 31
4.9. Kontuen zuzendaritza plana 31
5. GARAPEN TEKNIKOA 33
5.1. Eskakizunen bilketa 33
5.2. Erabilpen kasuen eredua 33
5.3. Domeinuaren eredua 35
5.4. Datu Basearen diseinua 36
5.5. Garapen tresna eta lengoaiak 375.6. Implementazioa 37
6. KUDEAKETA 39
6.1. Planifikatutako orduak vs. ordu errealak 39
6.1.1. Taldekide bakoitzaren lana eta orduak 40
6.2. Planifikatutako kostua vs. kostu erreala 44
6.2.1. Bukaerako finantza plana 49
6.3. Izandako arriskuak eta erantzuna 51
6.3.1. Egindako planifikazioa ez betetzea 52
6.3.2. Taldekideen bajak 52
6.3.3. Bezeroarekin komunikazioakdirela eta aplikazioan erroreak 52
6.4. Izandako arazoak eta emandako soluzioa 53
6.4.1. Softwarea taldekideen ordenagailuetan instalatzerakoan arazoak 53
7. ONDORIOAK 53
7.1. Proiektuari lotuak 53
7.2. Pertsonalak 54
8. BIBLIOGRAFIA 54
9. ERANSKINAK 55
9.1. Instalazio gida 55
9.2. Eskuliburua 62
9.3. Berle S.A. web orriaren pantailak 72

IRUDIEN AURKIBIDEA
Irudia 1:Eiffel enpresako langileen kategoria hierarkia 12
Irudia 2: Sare-diagrama 14
Irudia 3: Aurrekontua 19
Irudia 4: Enpresako egutegia 24
Irudia 5: Sare-diagrama daten estimazioarekin 26
Irudia 6: Erabilpen kasuen eredua 34
Irudia 7: Domeinuaren eredua 35
Irudia 8: Datu basearen diseinua 36
Irudia 9: Egutegiak duen itxura 38
Irudia 10: Pantalla de bienvenida 56
Irudia 11: Licencia 56
Irudia12: Ruta de instalación 57
Irudia 13: Selección de componentes 58
Irudia 14: Pantalla de configuración del servidor 59
Irudia 15: Acceso a MySQL 60
Irudia 16: Instalar la aplicación 60
Irudia 17: En esta página tenemos dos opciones: elegir un cliente o crear uno nuevo para crear un albaran. 63
Irudia 18: Como crear el albaran 64
Irudia 19: Esta es la página para computar las horas dealmacén 65
Irudia 20: El aspecto de las paginas para ver y crear ordenes de maquina 66
Irudia 21: apariencia de la pagina “ordenes maquina” 67
Irudia 22: Aparecerá este tipo de pagina en cualquiera de los enlaces mencionados anteriormente 68
Irudia 23: para crear o editar cualquier objeto, tendremos que introducir la información necesaria antes de pulsar el botón. 69
Irudia 24: Al seleccionar“cliente” aparecerá esta página que tiene dos enlaces especiales y clicando encima de ellos aparecerá la tabla que aparece debajo. 70
Irudia 25: En la parte central tenemos dos opciones, la primera sirve para meter las horas especiales y la segunda para que aparezca la tabla de la imagen con las horas especiales. 71
Irudia 26: Web orriaren orri nagusia 72
Irudia 27: Langileak kudeatzeko orria 73Irudia 28: Langileak sortu edo editatzeko orria 73
Irudia 29: Bezeroak kudeatzeko orria 74
Irudia 30: Bezeroak sortu edo editatzeko orria 75
Irudia 31: Lanak kudeatzeko orria 75
Irudia 32: Lanak sortu edo editatzeko orria 76
Irudia 33: Makinak kudeatzeko orria 76
Irudia 34: Makinak sortu edo editatzeko orria 77
Irudia 35: Lan ordenak sortzeko orria 77
Irudia 36: Almazenean egindako lanakontrolatzeko orria 78
Irudia 37: Makina ordenak sortzeko orria 78
Irudia 38: Ordezko piezak kudeatzeko orria 79
Irudia 39: Ordezko piezak sortu edo editatzeko orria 79
Irudia 40: Ordu bereziak kudeatzeko orria 80
Irudia 41: Tailerra garbitzen pasatako denbora kudeatzeko orria 81
Irudia 42: Tailerrean lanean pasatako orduak kudeatzeko orria 81
Irudia 43: Albaranak sortzeko orduan bezeroa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sistema de datos
  • sistema de datos
  • Creacion De Base De Datos
  • Creacion de una Base de Datos en SQL
  • Creación de bases de datos
  • Ejemplo de creación de base de datos
  • Creacion De Una Base De Datos
  • Creacion del archivo de datos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS