Creixement raphanus sativus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1053 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Col·legi La Salle Mollerussa Curs 2010-2011

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I... alguna cosa més
EFECTE DE LA LLUM SOBRE LA DENSITAT I LA MORFOLOGIA DE LES PLANTES DE RAPHANUS SATIVUS EN CONDICIONS CONTROLADES

Miruna Elena Rosu Segon de Batxillerat Grup B Joan Baldillou Biologia Vegetal Experimental 21-02- 2011

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

2

INGREDIENTS:LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

Produeix una immensa tristesa pensar que la natura parla quan el gènere humà no escolta.
Victor Hugo

3

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

4

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

ÍNDEX

RESUM_______________________________________________________

_______ 7INTRODUCCIÓ_________________________________________________

_____ 9 I. PLANTEJAMENT _________________________________________________ 12 II. MATERIALS I MÈTODES _________________________________________ 12
I I.I. Muntatge de fusta ____________________________________________________ 12 I I.II. Instal·lació elèctrica ____________________________ ¡Error! Marcador no definido. I I.III. Paper de cel·lofana i testos______________________ ¡Error! Marcadorno definido.

III. VARIABLES _____________________________________________________ 21
III. I Variable independent i variable depenent________________________________ 21 III. II Variables controlades________________________________________________ 22

IV. EVOLUCIÓ DE L`ESTUDI __________________ ¡Error! Marcador no definido.
IV. I Germinació ___________________________________ ¡Error! Marcadorno definido. IV. II Creixement de les plantes ______________________ ¡Error! Marcador no definido.

V. RESULTATS _______________________________ ¡Error! Marcador no definido. VII. ÍNDEX _________________________________________________________ 41 VII. GLOSSARI _____________________________________________________ 43

5

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

6 INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

EFECTE DE LA LLUM SOBRE LA DENSITAT I LA MORFOLOGIA DE LES PLANTES DE RAPHANUS SATIVUS EN CONDICIONES CONTROLADES IVARS D`URGELL, LLEIDA, CATALUNYA 2010-2011

RESUM

S`ha treballat amb la planta lleguminosa Rhapanus Sativus, durant 30 dies, per determinar si existeix resposta en termes de densitat i morfologia a l`efecte de la llum de diferentslongituds d`ona. Per estudiar-ho s`han exposat 40 plantes de raves (Rhapanus Sativus) d`igual mida i complexitat, després de la corresponent germinació, a llum de diferents colors. Sota una intensitat llumínica de 810 lúmens, 15 W. de potència i l`efecte del paper de cel·lofana de color blau, vermell, verd, groc i transparent (no color), s`han situat 8 plàntules. Les altres variables ambientals s`hanmantingut constants per tots els tractaments, independentment del color del paper de cel·lofana. A continuació s`han exposat les plàntules a llum 12 hores de cada 24, s`han regat cada dia amb la mateixa quantitat d`aigua i s`han pres mesures de l`alçada de la planta, l`alçada de la tija i l`amplada de les fulles cada 3 dies. Els resultats indicaren que el grup control (llum blanca) ha tingut eldesenvolupament més substancial seguit de la llum groga, vermell, blava i finalment la verda. Es va concloure que, tot i que la clorofil·la a és el pigment més abundant en les plantes de fulles de color verd i absorbeix especialment llum violeta (blava) i vermella, l`escassetat d`aquesta degut a l`acció de filtre del paper de cel·lofana, ha fet que la llum blanca i la groga tinguin un efecte superiorsobre el procés de fotosíntesi. El color verd en canvi té una longitud d`ona que no es absorbida per la clorofil·la. Per tant té escàs efecte en el creixement de Rhapanus Sativus.

7

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

8

INGREDIENTS: LLUM, AIGUA, SALS I… alguna cosa més

INTRODUCCIÓ
Provinent del Sol, a la Terra arriba la radiació i la llum visible correspon a...
tracking img