Criminologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (816 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORMÀTICA FORENSE

MEMBRES DEL GRUP:
Johann Nicolas Prias Garay
Albert MasoOlives
Coral Carmona Galvez Patricia Lozano Martos
UOC
GRAU DE CRIMINOLOGIA
30/0
1. Objectius del grup:
* Crear un grup de treball i la cohesió necessària perl’elaboració del projecte virtual.
* Desenvolupar el tema escollit (informàtica forense) enfocant l’anàlisi de la informació que ens aporta la utilització de les TIC.
* Complir tant la planificacióindividual com la planificació col·lectiva i entregar les PAC dintre de les dates establertes.

2. Acords del grup
3.1 Realització de les PAC
* Cada membre del grup s’encarregarà compliramb la seva planificació individual, comprometent-se a entregar-la en els dies acordats.
* Els resultats s’aniran comunicant a la resta d’integrants del grup a l’àrea de debat del propi grup.* Es comunicarà al coordinador qualsevol informació rellevant pel desenvolupament de la tasques assignades.
* Després de desenvolupar una part del projecte, cada membre farà una síntesi al fòrumde debat.
* Els dubtes es plasmaran al fòrum de debat del grup.
* Per l’entrega de les PAC, a l’àrea de fitxers del grup es disposarà d’una carpeta amb el nom de PAC i allà s’anirà modificanten funció de les aportacions del grup.
* Hi haurà una reunió per cada PAC.
* El coordinador de cada fase del projecte será l’encarregat de lliurar la PAC corresponent.

3.2 Comunicaciódels membres del grup
* Els integrants del grup es comunicaran per norma general de forma asíncrona.
* La freqüència de connexió serà d’un mínim de .....
* Les idees, sugerències iopinions així com a qualsevol tipus de comunicació entre els integrants del grup es farà a través de l’àrea de debat del grup.
* En cas d’urgència es podrà utilitzar la bústia personal
*...
tracking img