Crisi de líbia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (591 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Geografia
Crisi de Líbia

1) Busca informació sobre l’actual crisi de Líbia.
a) Marc geogràfic. Busca un mapa amb la localització del país i digues on està situat.
b) Esbrina elsrecursos de què disposa Líbia i quina relació comercial existeix entre Espanya i aquest país.
c) Busca informació sobre el paper de les Nacions Unides, d’Estats Units i de la OTAN en aquestaguerra.

a) Marc geogràfic.

Com es pot observar en el mapa que hi ha a continuació, Líbia es troba al nord del continent africà, concretament a la zona subsahariana o també denominat Magribislàmic. Les fronteres són les següents: limita al nord amb la mar Mediterrània, a l'oest amb Tunísia i Algèria, al sud-oest amb el Níger, al sud amb el Txad, al sud-est amb el Sudan i a l'est amb Egipte.b) Recursos de Líbia i relació comercial entre Espanya i aquest país.

Recursos naturals
En relació als recursos naturals cal destacar que el principal recurs natural que té Líbia ésel petroli, to i així aquest país també explota gas natural, guix, ferro, calcària, sal marina, coure i potassi.
Relació comercial Espanya-Líbia
Com podem observar en les gràfiques següents labalança comercial entre Espanya i Líbia està clarament desequilibrada a favor del país àrab.
Les exportacions espanyoles son de tan sols 243.667 milers euros, mentre que les importacions arriben fins als1.893.865 milers d’euros, principalment per la compra petroli.
En relació a les exportacions espanyoles cal destacar que la major part d’aquestes son de caràcter armamentista així com també hifreqüenten les exportacions de vehicles, aparells i material elèctric, productes de ceràmica, etc.
Ara bé, pel que fa a les importacions provinents de Líbia, com ja s’ha comentat abans destaca, en primerlloc, la importació de petroli, no obstant Líbia exporta a Espanya ferro, acer, productes químics màquines i aparells mecànics, materials plàstics, coure, entre d’altres.
Per concloure aquest...
tracking img