Cristalización do modelo de lingua, estilo e terminoloxía galega da localización

Páginas: 6 (1344 palabras) Publicado: 9 de junio de 2011
Cristalización do modelo de lingua, estilo e terminoloxía galega da localización
23 de novembro de 2010
Antón Méixome

Modelo de lingua para un SO
De aplicativos a SO e plataformas - anos 90 . En 1991 Linus Torwalds crea LinuxProxecto Xis ● Galego 21 ● IGESCO ● Plataforma polo galego na informática ● GPUL ● GLUG ● Linux en Galego (LeGAL) ● Trasno (1999)


«Vai ser curioso cando falemosdun entorno de fiestras ou dun entorno de xanelas. »

...


Ano 2006-2009. Mancomún

Razóns e criterios


Uso da norma “oficial” para que o esforzo da galeguización teña sentido : Xunta + Xerais Reflexións: O pracer de termos computadores galegofalantes. Ramón Flores O galego como lingua válida, perspectiva dos informáticos. Criterio de non afastarse da lingua corrente, recoñecementoda influencia do castelán. Aspiración de calidade A localización ao castelán non modélica en absolutohttp://ramonflores.br.tripod.com/PARADISO/Computadores-galegofonos.html


Proxecto Trasno
Jacobo Tarrío. Primeiro coordinador transversal
« O QUE NUNCA DEBEDES FACER: - Traduci-lo es.po: queda fatal, provoca castelanismos e ademáis a tradución non é todo o boa que sequixera (xa vin catro ou cinco erros gordos na súa traducción das fileutils) - Usar sintaxe inglesa: 'file could not be opened' non se traduce por 'o ficheiro non puido ser aberto', senón por 'non se puido abri-lo ficheiro'. E, por suposto, non empreguedes castelanismos, formas compostas (non existen en galego: 'rompeu', non 'ha roto'), non usedes formas reintegracionistas (suponse que o debemos facerna forma normativa), e procurade usar formas enxebres (pero non hiperenxebrismos: empregar 'agás' está moi ben; empregar 'esceto' nooooon ':-o)...»

O grupo Trasno é o primeiro que propón converterse en equipo “oficial” recoñecido internacionalmente por GNU. Esta é unha diferenza específica de Trasno fronte a todos os demais grupos de galeguización de software e que implica o nacemento dostípicos roles da localización (diferentes aos da simple tradución). O primeiro que se traduciu no Proxecto Trasno foi o X-Chat (Rubén, 6-7-1999 )

Terminoloxía Unha historia de avances e resistencias
Un exemplo dun tempo non tan alá (11 anos)
Autor: Jacobo Tarrio Data: 1999-08-25 02:43 1999-08-25 00:43 +200 UTC Para: gpul-traduccion Asunto: Link Do Diccionario Xerais da Lingua: ligazón (de ligar).s. f. 1. Unión, vínculo, xunción. 2. Relación. Polo tanto creo que é a mellor traducción de link (hard link, symbolic link, etc). ¿Algunha outra proposta?

Outro exemplo, en sentido contrario. Algunhas cousas son “duras” de normalizar
invalid > *inválido// incorrecto que se está a aplicar aínda agora de modo sistemático.

Equipos oficiais de galeguización Obrigas e estrutura
GNU Astraducións do grupo vinculado ao proxecto pasan a ser oficiais


oficiais: inclúense nos paquetes da distribución, en orixe.

Adquírese o dereito a compartir infraestrutura nas plataformas de desenvolvemento (listas, wiki, etc.) Nace como obriga a sinatura da renuncia á propiedade de explotación sobre a tradución (non os dereitos de propiedade intelectual). Disclaimers - Habitualmente o aviso legalou disclaimer hai que envialo por correo postal; insólito :-) - Só hai que envialo unha vez, non por cada tradución, de modo que se herda.

Modelo sociolingüístico
Trasno non sanciona termos nin normas de estilo, escolle. O noso obxectivo é a estandarización do galego informático Desa maneira queda a salvo dos riscos de exclusividade. Pode haber outra/s visións e alternativas diferentes. Antea carencia de referentes normativos o Proxecto Trasno é para o software como Galaxia foi para o libro, un axente estandarizador e un modelo de lingua estándar de facto. O galego informático relaciónase co galego común igual que o fai o inglés Inglés informático Terminoloxía (concepto + usos) Galego informático Plain english Lingua e estilo simple (falas e falantes) Galego común

Trasno non...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evolución da lingua galega
  • Datos estatísticos da fala do galego
  • Lingua Galega
  • Séculos escuros da lingua galega
  • Ortografía E Lingua Galega
  • a Lingua Galega No Franquismo
  • o esplendor medieval do galego
  • As Orixes Do Galego

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS