Critíques a darwin

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (478 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els punts febles del Darwinisme són nombrosos i es troben interrelacionats:

La teoria darwinista de la selecció natural intenta explicar la desaparició de
modificacions genètiques no òptimes perla falta o menor adaptació dels
individus al medi, però no diu gens de l'origen de les modificacions ni dels
processos en què es duen a terme. Això és a causa que Darwin no coneixia el
mecanisme detransmissió de gens, en aquella època no hi havia un
coneixement de la genètica.

Implícitament el Darwinisme està negant o reduint al seu mínim el propi
concepte d'evolució posat que els nouséssers es componen de la mateixa
informació genètica que els seus antecessors, amb suposades mutacions que
poden tenir un efecte tant positiu com a negatiu. El procés de l'evolució no se
situa en elscanvis de la informació genètica sinó la desaparició dels canvis
menys favorables. Però la selecció natural no aconsegueix eliminar a la variant
suposadament menys adaptada posat que aquesta líniaevolutiva es manté.

El model només funciona a llarg termini en la nostra escala física, després
elimina l'evolució a curt termini i així sorgeixen idees com que l'homo sapiens
en els seus momentsinicials tenia pràcticament la mateixa capacitat
intel·lectual que en l'actualitat, estant completament esteses en els nostres
dies. Una altra manca important és la gairebé impossibilitat deproduir-se els
denominats salts evolutius, és difícil argumentar lògicament un canvi en
l'estructura bàsica del codi genètic a través de mutacions. L'única opció és
recórrer una altra vegada al llargtermini, no obstant això, el propi concepte de
salt evolutiu ens impedeix utilitzar el llarg termini en termes evolutius. Tot això
es deu al fet que quan Darwin va publicar el seu llibre no se sabia ambprou
feines gens de genètica, només s'intuïa que les característiques es transmetien
de pares a fills però no el seu mecanisme.

Moltes d'aquestes qüestions amb la genètica actual han estat...