Cuartos para la gente

Páginas: 6 (1328 palabras) Publicado: 14 de septiembre de 2010
tr,ü
,,{f

i.l

i1

l;i

t'.,,
,

r

N.: \J
q):
.

toO

$: \:

-i* ñ4. f' 't-r !\S \s
qf\

'R¡

\iv L-r

's-.

-o (,
f4 ..1

qJ

gEi€iEÉáP€Éá€EÉáÉ

Eee;¡l¡{gi$$É!|g$g

igEÉag¡gliággigE*á

E * F g ñ* :; É 3 : É É; E € l s E : € f E € E H e ü € € g g E€ :: =..= í; E A 8. ¿ g = E F 'E g F I É gü -e € E 3 E E E I q EE * 1E E

=

aé E a *: : E ?€ F g H€b i E € 3É E ,H s ] E I e F É ÉqitE g5: trE E ; H g; * € g 3 u u I s H 5 ñ q g $r E FE :É É H sEEEI ¡ - r r F; o : g c E fl il 3 E i? É; $t ; €'3¡: E ! $ á 3 r ; r 5; : É 3 * A iáE r É * ; ¡ ñ;8 r F: É ; e ,

t

:

i

É

E

i€

g:¡

=

t

iü:

gEiI ÉÉÉgg; E i;.í¡ÉÉEE r! á [ÉÉEÉtE iÉ gE s *€ i E É g F€ íE; E aE I f EE 1E É E É H ¡t ;; gfiE€Iü
É

[E Égig i Eg gÉ A: ÉÉ 3áE AEÉRÉ E rÉ Ei ilFü áIE E $'E 1: É
ü

FE; +r€E

?!;;;EE€ÉÉÉtg.E¡;;á;Éfiá€i¡gügÉiEflg
F; E ü +E É T gEÉEE H gg?€ [ÉÉÉgá
F

l;É,i9Ei+Érfl:Fi; ? :: € ; I É e x $ c ; E ; g
E

t [; i :
i

E

¡

xÉq$gE*É i; IrE É iÉ E : € f í É s $* e á: n F * e É E;' E F H á€

E a s É i, E * € fi É +,! * 3 ÉE [e ÉE É : e

i I€ É - 5 ¿5,H : ¡; 3 5 Hg€ E ; E i 1E ;s É * ;,c E É 5É uE E $ :E É E fi *''É €É' eE€ E F"e ;EÉÉ€ iE€ a-d- sE E ui *,gEt€ uFs l
H

g i ; $; s; F ÉF Eg: FÉáF€É EÉg t E f g ñ HI á;

e

erE r E aE Bá;
EÉgÉÉE

r

E"eÍi fiÉ!É E;es*s;:EÉ
g

EEt
E

; EÉggáÉ iE gi s E i I € E I s H 3 i I eE a E EÉáFÉ! HEE iE3 iÉ É g E t i f e q E; E; r 3É ! rE Hr [ái FüÉ3ÉE**EEÉE:E€fr€r3tusE ss ['-aÉ pEr HEi a*;r€ q ÉÉ€E.á;?E á,i i g;€ .g F,: + É 3 E ÉgE; r ae; c rr€ : az ú, * e E ! cü¡É€ EEáE$É ;áE [i É::a;€E IEEiE ¡ ;H áC H iI {¡ á= I HÉE.gHf l Ei *;€EgI H E* á Éá$EE¡ [É g: 9E f €,HE;E€ ]:'H: á€"Iassse

Il

É € fi s € H € + ,É i É i ¡ < I É É * f H € S.+ E ü a e É F: E s H E ?; eE É g É 3gE 3$! É á6E i [5 H E f EÉ €E 1aql;igE =* r€ r, r? H ¿es ¿ B *EHu= gE r ü ñf [E,F I EÉE E gE É FÉEE rÉ€E $ g q 4Egt E ;:5 ?€ q Ée I E Xg E H iÉ ñ: É e ;.E e E g E qg E ÉÉ ;; f E :i I ; r H rE: e E i E:; $ E: +t rÉ ¡iE É BE 1s ri:E€EáH Ei;:eE:; : Éá; a: eE H;r; F E,fügEÉ lfr$ÉEáfaÉEE EEi rHga*;3g É: ÉE iF f; É$'g B H * eEÑi 3a; : g É E f €; E; s E *: s s g g gEt E Eg ÉH n HiEgñ É€ü€Éu É[€¡E ;EÉ;s E HsEE EE TE aHE e*¿,
üÉE FEE
E

:!tÉÉEü;cE? F"üÉügHH- ;ÉgsÉ

aEgE;€sEt sÉE sr sE,F ÉÉeÉE a É¡f,ür s E€ eeraE HsEt ÍE€RÍE i 3E ;ég íqÉEÉ ¡ E'E +s;'ü e'á3e7:Eü: E ü ;== €? E -$E€I 6gg€EÉá¡gq E€Ei*i¡e ne3'ssFiEs$ i s^tTt g r*áÉE EEE: a A*€'q'$gE* E*E s"e* iI s s É F n€É ; $! E B n ¡ É [ 5 nÉ c áÉ É gE f É g' 35 g B.: E &.H t E e;E áE"= iE $Ba F *e€Éá;üÉg?tÉ HÉlt eC !: € ?E; fi É ¡ i ag ü É: * gE i BE H r re: I

I

gE-E.Eg

5

'B*E€ Eeiaqái ¡ n€ *€ É üñ E*+ E E$;€;: r€-e ;;Eue fiE E *¡.c ; €É€EággxgE E= E€j'Ee Ee€

i H H a t:5¡E*H:EeSpüÉieir;H a$ s c i 3"; s 6* E *É e q: s e n = Eá[EEHEü;E s; ;IÉ¡;É;E ¡E á:CÉHu *gá€Eg* eE ;I : iiÉ,F E air un E F :. iü:r qi tüEgt g€AX : g:É:g€: rE c FEÉ Hie?ceqigr;gEE ai É aÉ€iH ;rs n 1 ; 5: ügEiE.;:As!€ÉE;E g: ÉrEi;t;9nC Ae ¡:ÉrE€É¡ g;EgEÉs: i;
s ÉaÉ€É

É: ñ, áÉtEE €üÉÉb AfiÉ: :ÉE¡Éi * e E ! É ü *€ $ n c a E E{ 3 t€; ¡ á 1É E€ ; E ig ,E ?e€¡ re E li r *ü ¿ i ie¡ a I H q; : g g.Is ; E, á;aEEÉfi€ÉEH'{áÉ€€ggi5ü EE H: ágE3gB


* iÉÉ iIS

:É: eÉg FruTqr g i¡ ÉF¡;e¡ É 3 nEi= ÉH€irrráj rE [3ÉE ÉAsi{#É#E

Éñ 5€ 3:*fi flüEBHE,ie!a € ¡'S A $;e q i s ; a ae;

>

i

É

$É$E

seeEl*e*gáil[.E; qE ; n€,g¡ 3f*üsiÉ *¡
[€E E€ E iÉ.F É éE - Hi gEE É ágE FÉE ; s É: E : A E I E É e ü [? E E á i:E ¡ x áE É á H Ae I ¡ iEff€ ú r e e E s F IE gn E€ IE3 sü [: ;E:€ $¡ eEE BE: a áiÉ*C; g€Éa* s; FÉ; E¡ 3 E EÉ g€

É $EÉ

áiáec

FsE

iÉrE

¡F áH5EáEcÉEÉsE

$;

H

É

i;

€ña¡e

isÉüi s{is;:iEeE E'ñ83; ü";F;3Éi;ia Égsg€;FE Ia*Eg fi:EBñt.É+3 ss:eE
É;3á;dHs FEa;E sÉa;$ÉgÉ;É rsl$E€Ég É,;EE li;eÉ e* +¡ re E x€ F,Erit; r Es; + :;#i?
FEE

ses Fi¡:€ €€E sa"'E.ág rEEEf HEg;gE issü; r- s s€*É FE H E¡tÉe g! F* EÉE;€ F€ e

€fiá; ;;r ;;€€*a:g€ÉEE ág;i EFEEg i P$ ÉÉ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • viviendo entre la gente y para la gente
  • Alcohol y Su Impacto Para La Gente
  • Hay gente para tanta cama
  • Edificacion para la gente
  • Coronilla Para La Gente
  • Pablo: Un corazón para la gente
  • leyes para la gente
  • Un baston para la gente mayor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS