Cuidados en la persona con problemas respiratorios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 22 (5424 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT TEMATICA III: CURES INFERMERES A LA PERSONA AMB TRANSTORNS DE L’APARELL RESPIRATORI
TEMA 1: Malalties aparell respiratori
1.1. Record fisiopatologic
1.2.1. Transtorns aguts
* Insuficiencia Respiratoria (IR)
* Tromboembolisme pulmonar (TEP)
1.2.2. Malaltia pulmonar obstructiva Cronica (MPOC)
1.2.3. Malalties pulmonars cròniques ASMA1.2.4. Malalties infeccioses
* Pneumonia
* Tuberculosi (TBC)
1.2.5. Patologia pleural
* Vessament pleural
* Pneumotorax
1.2.6. Câncer broncopulmonar
1.2. Tractament mèdic habitual

1.1. Record fisiopatologic
Requisits per poder respirar:

* Ventilació (V)
* Perfusió
* Difusió
* Transport
V/Q = 1

Tabac i transtornsrespiratoris
Directament relacionat amb_
* Fumador actiu / fumador passiu
* Vulnerabilitat a les infeccions
* MPOC
* Càncer broncopulmonar
A part, cal considerar aspectes gerontologics*
* De Lewis SM. Heitkemper MM. Sirksen SR. Enfermería medico-quirurgica. 6ª ed. Madrid:Elsevier- Masson, 2004
En adults grans, el sistema respiratori és especialmente vulnerable. Trobem:
* ↓mecanismesde defensa respiratoris
* ↓ distensibilitat caixa torácica i retraccio elástica del parénquima pulmonar
* ↑diametre anteroposterior de la caixa torácica
* Disminucio alveols funcionals
* Bronconstriccio precoç dels vertex
*
Treballar amb pacients gerontològics tinguin o no problemes respiratoris, implicarà:
* Prevenir infecció respiratória
* Valorar grau d’alteració:* Conciencia
* Causa/conseqüencia
* Compte!!!!! Manifestacions desequilibris gasos son menys evidents.

1.1.1 Transtorns aguts
* Insuficiencia Respiratoria (IR)
Incapacitat pulmonar per efectuar intercanvi de gasos adecuadament.
Transtorn greu.
Es produeixen unes concentracions de gasos insuficients pel funcionament d’organs i teixits
* PO2 ↓ 60mmHg
* PCO2 ↑50mmHg

CAUSES IR
* Obstrucció alta. Espasme, edema de glotis, cós extrany,….
* Obstrucció baixa. Asma bronquial
* Afectació parénquima pulmonar. Pneumonia, Atelectasia
* Ocupacio alveolar per problemas vasculars. ICE, EAP.
* Afectació SNC:
* Intoxicacio medicamentosa
* Alteracio neuromuscular: Tetània, Miastenia gravis.
HIPOXIA : ↓ PO2 | HIPERCAPNIA: ↑ PCO2|
Desorientació, confusió, alteració funcional intel·lectual, taquicardia, taquipnea, cianosi | Cefalea, confusió, irritabilitat, somnolencia, asterexis, diaforesi, HTA.↑ PCO2 = ↓Ph = Acidosi Respiratoria |
Mixta IR hipoxèmia i hipercàpnia |

* Tromboembolisme pulmonar (TEP)
Obstrucció de l’arteria pulmonar peru n coàgul o embolisme impedint l’aport sanguini al teixit pulmonarproduint-se un infart o col·lapse pulmonar.
Afectació d’arteries grans és més greu

La formació del tromboembolisme és deguda a:
* Èstasi venós
* Alteracions de la coagulació
* Lesions parets dels vasos
Trobem:
* Tromboflebitis (allitats, Varius EEII)
* Pròtesi valvular, IAM, ICD (prevenció Heparina)
* Embolia séptica
* Embolia gaseosa: manipulació catéter, maladescompressió en immersió aquatica.
* Embolia greixosa: cirugía grans ossos, fractures ossies.
* Embolia per liquid amniòtic

El diagnostic es fa bàsicament a partir de la clínica. Les proves analitzen la magnitud afectació.
* Dispnea amb u sense dolor (73%)
* Dolor pleurític (66%)
* Tos no productiva (37%)
* Hemoptisi (15%)
* Taquipnea, taquicardia, alteracions pressionsdiastoliques, palpitacions, ansietat, nausees, sincope cardiogènic, dolor opressiu retroesternal.
TRACTAMENT
Preventiu
Profilaxi tromboembòlica a tots els pacients sensibles a patir TEP.
== Heparina cálcica subcutania c/24h ==
Quirurgic + Farmacoterapia: en casos extrems, implantació de filtre en vena cava, a nivel renal, per evitar que els trombos arriben a la cavitat cardio-pulmonar....
tracking img