Curriculuma eta zehaztapen mailak

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1747 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curriculuma eta zehaztapen mailak

Amaia Torre

1.- Hasierako galdetegia.

* Entzun duzu noizbait curriculum hitza? Zein testuingurutan? Nola definituko zenuke?

Curriculum hitza bi testuinguru ezberdinean entzun dugu. Alde batetik, lan kontuei erreferentzia egiten, hau da, lana topatzeko orduan, pertsonak, aukeratutako empresara, bere burua aurkezteko erabiltzen den idatzia da.Bestaldetik, curriculum hitza hezkuntza testuinguruan ere entzun dugu. Hezkuntza ziklo bakoitzeko edukiak, helburuak, programazioa etabar curriculumean zehaztuta datozela uste dugu.

* Zer dakizu LOE-ri buruz?

Badakigu sigla hauen esanahia “Ley Organica de Educación” dela. Honetaz gain, Espaina mailan, lege hau Hezkuntza erregulatzen duena dela uste dugu. , baina askoz gehiagorik ez.

* Uste duzuEspainar Hezkuntza Sistema eta Euskal Autonomia Erkidegokoa berdinak direla?

Ez gaude ziur, baina uste dugu LOEk, Estatu mailan gutxieneko batzuk zehazten dituela. Gure ustetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxieneko horiek bete egin behar dira baina berezkoak diren zehaztasun batzuk gehitzen.

* Ba al dakizu nola egituratzen den Haur Hezkuntza?

Haur Hezkuntza, umea 0 urte izatetik, 6urte bete arte dagokion Hezkuntza da. Etapa honetan, eskolatzea ez da derrigorrezkoa, horrela ere, gaur egun, eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, adin horretako ume gehienak eskolarizatuta daude.

Haur Hezkuntza, bi ziklotan egituratzen da: lehenengo zikloa 0-3 urte eta bigarren zikloa 3-6 urte. Horrela ere, banaketa hau, Euskal Erkide Autonomoan ez dela horrela ematen gure ustez, aipatzekoada.

* Entzun duzu noizbait Unitate Didaktiko hitza? Eta Ikastetexeko Hezkuntza Proiektua? Eta Curriculum Proiektua?

Termino guzti horiek entzunda ditugu baina definitzeko eta hauen egitura azaltzeko orduan zailtasunak ditugu, Hezkuntza Proiektuari eta Curriculum Proiektuari dagokienez batez ere.

* Egin duzu noizbait programazioren edo proiekturen bat?

Gure taldean ez dago inorhorrelako ardura izan duenik.

2.- Bilatu interneten Curriculum hitzaren definizio posibleak eta aukeratu bat klasean komentatzeko.

Hezkuntzan, curriculuma ikaskuntza-prozesu bat osatzen duten helburu, gaitasun, metodo eta ebaluazioen multzoa da. Hau da, Hezkuntzaren antolaketaren funtsa da.

Eskolak eskaintzen dituen ikaskuntza-esperientzia guztien multzoa da,horien artean alde batetik, agiribatean zehaztuta daudenak daude (curriculum esplizitua) eta hauetaz gain idatzita ez daudenak ere (curriculum ezkutua).

3.- Zer da zuentzat zerbait esplizitua eta zer izkutua? Zer nolako edukinak lantzen dira curriculum esplizituan eta zeintzuk izkutuan?

Curriculum-a esplizitua: Aurretik aipatu dugunez idatzita dagoen curriculum-a esplizitua da. Curriculum hau, langile guztiak onartu behardute, bere menpe baitaude, beraz, betetzeko beharra dute.

Curriculum esplizituaren adibideak curriculumean adierazita agertzen diren edukiak eta helburuak dira. Adibidez, umea autonomoagoa izaten laguntzea.

Curriculum-a izkutua: Curriculum mota honetan, idatzirik ez dagoen jokatzeko erak agertzen dira. Hezitzaile bakoitzak bere jokatzeko eraren arabera idatzita dagoena, era ezberdin bateaninterpretatu dezake eta beraz ezberdin jokatu.

Curriculum izkutuaren adibideak, jateko orduan umearekin izaten diren jokabideak dira. Hau da, nahiz eta helburuetan umea autonomoagoa izaten laguntzea idatziz agertzea, hainbat eskolatan umearen eritzia ez da kontutan hartzen edo are txarrago ez da errespetatzen

4.- Uste duzu berdinak direla curriculuman osagaiak haur hezkuntzan eta besteetapetan?

Informazioa aztertu aurretik izan dugun iritzia:

Gure ustetan, Haur Hezkuntzako curriculumaren osagaiak eta beste etapakoak, berdinak izango dira. Beraz, xedeak, helburuak, gaitasunak, edukiak eta esparruak etapa guztietan agertuko dira.

Horrela ere, uste dugu, osagai horiek etapa bakoitzean umearen garapenera egokituko direla, hau da, etapa guztietan egongo dira edukiak nahiz eta...
tracking img