Curs automatismes (part 1)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6993 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURS AUTOMATISMES

PREAMBUL

El motiu de la creació d’aquest curs es donar a conèixer i perfeccionar el domini sobre els automatismes elèctrics que normalment s’utilitzen en la refrigeració.

En el mon de la refrigeració comercial sempre s’estan utilitzant els automatismes i qui no els domini està perdut doncs, sobretot en el sector de la reparació es importantissim dominar-lo.
Davantd’una màquina de refrigeració comercial que està avariada, ens trobarem un 60% de possibilitats de tenir una avaria elèctrica, un 25% de possibilitats de tenir una avaria mecànica, un 10% de possibilitats de tenir una avaria relacionada amb la càrrega de gas i un 5% d’avaries que no son res de lo anterior.

Es per això que la importància de dominar els automatismes es vital alhora de poder resoldrepositivament qualsevol avaria en un sistema frigorífic.

Anys enrere els automatismes eren molt simples, on un termòstat electromecànic posava en marxa directament el contactor del compressor.
Poc a poc es van anar perfeccionant els automatismes i el termòstat electromecànic va donar pas als nous i actuals termòstats multifunció amb microprocessador que incorporen funcions de control delventilador del condensador, el control del ventilador de l’evaporador, el control de la solenoide o el compressor i el control intel·ligent del desglaç.
La aparició d’aquests nous termòstats juntament amb les noves centrals electròniques de control de les centrals frigorífiques i els autòmats programables va fer pensar que els automatismes serien més simples, però lluny d’això els automatismes s’han anatperfeccionant per arribar a un punt on la bona construcció del quadre elèctric pot fer que la intervenció de l’usuari final sigui anecdòtica i que la instal·lació frigorífica resolgui els problemes que tingui d’una manera automàtica sense la intervenció urgent de l’operari frigorista.
Per exemple podem tenir un variador de freqüència pels ventiladors del condensador que en cas d’avaria delvariador es commuti el funcionament dels ventiladors a un funcionament automàtic amb els pressòstats d’alta. La avaria del variador de freqüència només serà urgent si no funciona el sistema de commutació a pressòstats.

Això ha fet que s’hagin generat nous automatismes complementaris que inicialment en cas d’avaria no afecten directament al funcionament de la instal·lació frigorífica però milloren elfuncionament o augmenten el rendiment de la instal·lació frigorífica i que es poden espatllar i el bon operari frigorista ha de saber reparar.

Per la explicació d’aquest curs es parteix de la base de que l’operari ja coneix els fonaments elementals de la electricitat, mètodes de generació i fórmules de càlcul. Tot i això farem repàs a les formules bàsiques que ens ajudaran a entendre millorels temes que es vagin tocant.
Tot el temari va enfocat als automatismes específics utilitzats en la refrigeració comercial.
CAPITOL 1. ESQUEMES ELECTRICS INICIALS

Abans de la realització de qualsevol quadre elèctric s’ha de fer el projecte inicial de l’automatisme a fer i això inclou l’esquema elèctric.

L’esquema elèctric es la guia que tindrà el constructor del quadre elèctric per fer-loi, sobretot, serà el millor aliat del reparador d’aquest quadre elèctric.
Es per això que l’esquema elèctric ha de ser el fidel reflex de l’automatisme que tenim al davant i al mateix temps també ha de ser simple i sense embolics.

Les traçades dels cables han de ser rectes i ordenades. S’intentaran dibuixar els cables amb línies paral·leles i quant hagin de torçar que ho facin a 90º. No esfaran mai les línies a falç escaire o amb anguls que no siguin rectes.

L’esquema elèctric ens ha d’ajudar. Mai ha de ser un creador de problemes.1.1.1 SIMBOLOGIA

Per a que tothom pugui entendre qualsevol esquema elèctric cal que els símbols utilitzats estiguin normalitzats.
Hi pot haver variacions, però podem utilitzar els següents per la representació de la majoria dels esquemes...
tracking img